categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Gems from God Like Productions
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Artikelen/berichten Last Updated: Mar 28, 2022 - 12:08:15 PM


De fysieke verschijnselen tijdens het Ascensie proces.
By Translated by Christ Lippens
Dec 12, 2007 - 9:47:00 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

(Body shanges during Ascension)

 

De fysieke verschijnselen tijdens het Ascensie proces.

 

Deel 1 van “Lichaams veranderingen”.

Dit dossier is een montage van 23 profetische stemmen die spreken over de veranderingen binnen onze lichamen die tijdens de aanstaande Aardse veranderingen zullen voorkomen.

Deze zijn geordend in 22 verschillende gebieden (hoofdstukken) binnen het lichaam.

De bronnen van profetische informatie voor deze montage zijn vermeld aan het eind van het dossier.

 

Deze montage wordt opgesplitst in het volgende:


ALGEMENE ACHTERGRONDINFORMATIE

Deze vermelde profetische stemmen aan het eind van dit dossier zouden in hun totaliteit moeten worden gelezen en kunnen voor de lezer nuttig zijn om een vollediger inzicht te krijgen in de cellulaire transformatie (veranderings) proces. Slechts korte gedeelten zijn geselecteerde van de volledige profetische stem, geassembleerd en gecategoriseerd in deze montage, toe te schrijven aan ruimtebeperkingen.

Deze materialen zullen periodiek gedateerd worden als er meer informatie is.
Dit materiaal wordt voorgelegd door “ Het Huis van David Teaching Centre END TIMES”

 

 

 

Gedurende de aardeveranderingen in deze eindtijd zullen het aardelichaam en onze eigen fysieke lichamen veranderingen moeten ondergaan.

Om zo gereed te worden gemaakt voor een verschuiving van een huidige derde dimensie realiteit naar die van een vierde en vijfde dimensie.

Op planetair niveau vindt een enorme verschuiving plaats.

Kolossale infusies van Licht komen naar het fysieke aardeniveau terwijl de sluiers van afgescheidenheid en ontkenning aan het verdwijnen zijn.

De veranderingen van de Aarde veroorzaken momenteel fysieke veranderingen in onze lichamen.

De planeet is aan het muteren en hetzelfde geldt voor alle wezens die erop aanwezig zijn.

Er treedt een verandering op tot in de celstructuur van onze lichamen.

Een verandering in vorm, in verschijningswijze, in natuur tot het hogere wezen, een verandering die binnen in het lichaam plaatsvindt door een herschikking van de chemische en energetische elementen tot een geheel nieuwe combinatie, met als gevolg een lichaam dat verschilt van het huidige.

Deze fysieke transmutatie van het lichaam is van veelbetekenende aard, het is een verandering van de basis.

Relatief gezien is dit van permanente aard ten opzichte van het erfelijkheidsmateriaal.

Er treedt een fysieke verandering op in de relatie van chromosomen en een verandering in de biochemische processen waardoor ook de genetische code verandert.

Vandaag de dag komen er vele berichten naar de mensheid die spreken over transmutatie en transformatie van de cellen. 

Sommige mensen vragen zich het verschil af en voelen zich bij de term transmutatie minder prettig dan bij transformatie wat staat voor verandering.

Bij transmutatie, verandering in een ander soort, wordt al gauw gedacht aan een radicale verandering en dat boezemt angst in. 

Daarom wordt steeds vaker de term transformatie van de cellen gebruikt, daar staan de mensen in het algemeen meer voor open.

Maar hoe we de veranderingen die nu plaatshebben in onze lichamen ook zouden noemen, feit is dat de gecodeerde informatie in onze DNA-structuur nu wordt geactiveerd.

Want de meest beknopte en uitgebreide opslagplaats van informatie van je persoonlijke blauwdruk en van onze soort zit in de DNA van onze lichamen.

En ons DNA zal zich ontwikkelen van twee strengen (helix) tot twaalf en zelfs tot veertien strengen.

Deze strengen zijn gerelateerd aan en communiceren met onze energiecentra, onze chakra’s in en om het lichaam.

De belangrijkste chakra’s die eveneens in aantal toenemen (van 7 naar 12) bevatten functies die in relatie tot het resultaat van de veranderingen in het DNA onze lichamen zullen ‘omtoveren’ in complete universele zenders en ontvangers.

In de cellen van het menselijk lichaam zijn hele fijne ‘licht’-draden, fijne spinnenwebachtige draden van energie die informatie in zich dragen.

Wanneer ze samenwerken als een soort kabel van optische vezel vormen ze in wezen de helix van je DNA.

Probeer je voor te stellen dat de frequenties, de trillingen van deze energiedraden bezig zijn van elkaar los te komen binnen in zo’n optische kabel.

Het geheel is daardoor niet meer zo aan elkaar verkleefd waardoor de mate van dichtheid van je fysieke cellen minder aan het worden is.

Wat er aan het gebeuren is, is dat de energie die nu door ons heen gaat, dat nu met veel meer gemak kan doen.

Je zou kunnen zeggen dat je cellen als het ware ietsjes uit elkaar worden gerekt.

De lichtdoorlaatbaarheid en de hoeveelheid licht (hogere frequenties) nemen toe.

En licht is informatie.

Dit is waarom zoveel mensen nu aan het ontwaken zijn, zich dingen herinneren en herkennen.

Het was voorbestemd dat wij het in deze periode zo zouden ervaren.

Wezens, wij dus, die altijd geleefd hebben in compacte fysieke lichamen en nu de mogelijkheid krijgen te gaan leven in wonderbaarlijke lichamen van (meer) licht.

Het resultaat van de veranderingen kan op een bepaalde manier soms erg lastig zijn.

Zo zal je fysieke frequenties krijgen die vreemd en soms oncomfortabel kunnen zijn.

Het endocriene stelsel zal kunnen versnellen en ook vertragen en daardoor verscheidene effecten hebben op de hormoonhuishouding.

Je kunt een plotseling krachtig gevoel hebben en even plotseling is het weer verdwenen.

Je kunt een overweldigende herinnering hebben en er toch niet zo zeker van zijn of het nou een droom is of werkelijkheid.

We zijn transformatoren voor hoge energieën, we zijn als sponzen in de zeeën van energie om ons heen.

Terwijl meer en meer Licht ons ter beschikking komt, neemt ook de intensiteit van elektromagnetische energie om ons heen toe.

Iedere verandering in dit ons omringende energieveld wordt opgemerkt door je eigen subtiele etherische lichaam. 

Dit lichaam handelt als een ontvanger en een zender voor deze energieën.

De veranderingen hebben onmiddellijk effect op je fysieke lichaam dat een ‘buitenkant’- manifestatie is van je etherische lichaam.

Deze veranderingen gebeuren geleidelijk aan en zijn al enige jaren gaande.

Voor velen is de intensiteit waarmee de veranderingen plaatsvinden afhankelijk van het reeds bereikte niveau van ontwaken.

Velen hebben als vertrekpunt steeds het mentale, het rationele gehanteerd.

Dit verschuift en velen ervaren momenteel verwarring terwijl zij zich beginnen te heroriënteren op een meer holistische wijze.

Voor sommigen is dit reeds geruime tijd gaande.

Anderen worden er nu pas mee geconfronteerd.

En weer anderen zijn er nog niet aan begonnen.

Het begin, de lengte ervan en het eindpunt worden geheel door de persoon zelf bepaald, afhankelijk van zijn of haar bereidheid tot het loslaten en accepteren van realiteiten en de mate van intentie waarmee dit gebeurt en natuurlijk de mate waarin opheldering in de energievelden van de persoon reeds heeft plaatsgevonden.

Met andere woorden, al doende breng je het energiesysteem in je lichaam in lijn door je emoties en je emotionele lichaam op orde te stellen.

En ook door de grotere stroom van informatie (vernieuwingen) via je mentale lichaam (je denken) toe te staan zodat je de energieën en frequenties die de veranderingen en verschuivingen teweeg brengen op bewuste wijze kan begrijpen (ontvangen) en laten inwerken.

Het gevolg is een vergroting van je bewustzijn. 

Vergeet niet dat alles en iedereen op deze planeet in deze tijd, alle levensvormen, geraakt worden en voorlopig zullen blijven worden door een toenemende intensiteit van Licht, dat direct binnenkomt in en rond het veld van onze planeet.

Zelfs diegenen waar we nu soms op neerkijken omdat ze zich nergens aan storen of vanwege hun minder bewuste of volledig onbewuste gedragingen, worden absoluut geraakt en zullen dat blijven worden.

Zij hebben het besef niet, althans nog niet.

Het besef dat vele anderen wel hebben die op het pad van veranderingen al bezig zijn.

Zij weten niet wat er ook voor hen gaande is.

En ook niet waarom ze een grotere mate van spanning, van druk ervaren en waarom de laatste tijd onderdelen van hun wereldje niet langer opgaan zoals het niet langer kunnen beheersen van alles en iedereen via het mentale.

Er is een grote mate van verwarring aan het ontstaan onder de mensen.

Er zijn geen duidelijke en geaccepteerde instanties met oprechte informatie die hier op grote schaal uitleg aan willen of kunnen geven.

Daardoor blijft het zich alleen afspelen binnen de beperkte kringen van de zogenoemde New Age groepen, terwijl de nood onder de mensen steeds groter wordt.

Er is niets uit ons verleden dat gewichtiger is en in staat is om het op te nemen tegen wat nu gaande is en nog verder versneld zal worden.

De nood om elkaar op de hoogte te brengen van deze veranderingen is dus groot en zeker gewenst.

Vandaar de voorlichtingsavonden die steeds meer belangstellenden trekken.

Wat met velen van ons nu gebeurt, heeft zijn oorzaak in de toegenomen energieën die nu op aarde en om ons heen aanwezig zijn.

Ons etherisch lichaam heeft daarom een hogere trilling (frequentie) gekregen.

Het fysieke lichaam probeert om dit te volgen omdat het in balans wil zijn, maar heeft dit nog niet kunnen voltooien.

Dit heeft de versnelling van de lichtdoorlaatbaarheid van je moleculaire structuur tot gevolg zoals hiervoor in dit artikel uitgelegd.

Deze toename van energieën beïnvloedt elk deel van de systemen in je lichaam. 

Het zenuwstelsel, het spierenstelsel, het bloedvatenstelsel, de huid, de organen, kortom het gehele lichaam terwijl het probeert zich aan te passen aan de frequenties van de energieën zoals die al in het etherische lichaam zijn opgenomen.

Het centrale zenuwstelsel dat de energieën door het lichaam transporteert in de vorm van impulsen en het endocriene stelsel dat veel van ons fysiologisch functioneren reguleert door de afscheiding van verscheidene chemische substanties die we kennen als hormonen, ondergaan enorme overladingen van energie tijdens hun constante pogingen om de balans in het lichaam te bewaren.

De verruiming in bewustzijn tijdens deze moleculaire transformatie trekt je letterlijk andere werelden in die voorbij onze huidige potentie en realiteit zijn.

De dingen van je huidige wereld veranderen terwijl je er midden in staat en het ervaart.

Misschien wel de meest opgemerkte verandering is de behoefte die bijna iedereen de laatste tijd heeft voor meer rust en slaap.

Probeer veranderingen niet altijd te willen zien als fysieke veranderingen, heel veel verandert ook in de relatie, omgang en activiteitensfeer, in de gedragingen dus!

Wanneer je jezelf overgeeft aan het proces van veranderen dat gaande is, dan laat je op die wijze je eigen beperkte ‘wijze van zijn’ los.

Zoals je verlangens in wezen zeer beperkt zijn, omdat die je heel dicht houden tegen de gevoelens van zekerheid, verzorgd willen zijn en beschermend. 

En wanneer ze niet gerealiseerd worden wekken ze angsten op.

Het tegenovergestelde is vertrouwen, een bredere kijk door bewustzijnsverruiming en putten uit de grotere stroom van licht, energie (=informatie en kennis) die door je heengaat.

Tijdens deze veranderingsprocessen gebeurt er heel veel op de diepere niveaus van jezelf, meestal op het onderbewuste.

Je kunt een treurig gevoel ervaren, dat je iets kwijt bent, of dat je iets achterlaat zonder ook maar enig idee te hebben wat het is en waarom je huilen moet.

Terwijl je dichter en dichter bij de finale ervaring van Ascension komt zul je steeds meer dingen van jezelf loslaten.

Dat is alleen maar toe te juichen.

Gedurende het proces van moleculaire transformatie kun je dus fysieke veranderingen zien of voelen in je lichaam of zien bij anderen.

Hier volgen er een aantal.

 

1. Krampen, pijnen en hoofdpijnen

 

Nieuw soort krampen en pijnen kunnen zich voordoen op verscheidene plaatsen in het lichaam om vervolgens weer te verdwijnen.

Hoofdpijnen en plotselinge steken (pijnscheuten) in het hoofd of de ogen kunnen voorkomen.

Dat kunnen tekenen van aanpassingen in je energieën zijn.

Het zicht van de ogen kan tijdelijk minder worden wat ook opgewekt wordt door de grotere afscheiding van afvalstoffen via de nieren.

Deze aanpassingen willen je afstemmen op de verschillende frequenties tijdens moleculaire transformatie.

De delen van je hersenen die in het verleden inactief zijn geweest worden nu geactiveerd en gebruikt.

Dit kan enige vernieuwing van de ‘bedrading’ van het circuit in de hersenen vergen terwijl hersenpatronen die niet langer functioneren binnen dat circuit worden verlegd.

Tijdens dit ontwikkelen van een hogere wijze van ‘zijn’ en van denken, zal je eveneens een diepere vorm van creativiteit kunnen ervaren.

Ook wordt het bereiken van hogere niveaus tijdens mediteren mogelijk.

Wanneer transformatie optreedt, kunnen er zich momenten voordoen tijdens welke je jezelf ongeruster en geïrriteerder kunt voelen dan gewoonlijk.

Je kunt rusteloos worden en minder in staat je te concentreren, je geheugen sneller (tijdelijk) kwijt zijn en hoofdpijnscheuten ervaren.

Je kunt een toename van gevoeligheid ervaren voor mensen, geluiden, geuren en omgevingen.

Zo kun je jezelf minder thuis voelen op plaatsen of bij mensen waar dat vroeger wel het geval was.

En minder tegen geluiden kunnen en verlangen naar de absolute stilte om je heen.

Je kunt gevoelige en verzwakte spieren ervaren zoals in de armen en benen, onder in je rug, pijnen aan de wervelkolom en de verschijnselen van een armoedige spijsvertering.

Tijdens zulke processen en overstimulatie van de cellen is het lichaam voortdurend in een zogenaamde ‘vechtstaat’ waardoor de opname en het verbruik van voedingsbronnen met ongelooflijke snelheid verloopt.

Hierbij gaat het niet om de hoeveelheid maar om de kwaliteit.

Dit vergt goede gezonde voeding, ondersteuning van de voeding daar waar mogelijk met vitaminen en mineralen en veel, heel veel zuiver water om de snellere loskomende afvalstoffen (transformatieresten) af te voeren om zodoende de nieren, lever, darmen en maag niet overbelast te laten worden.

Het mutatieproces dat je nu meemaakt wordt binnenin de moleculaire structuur van de hersenen geïnitieerd.

De steeds progressievere cycli van veranderingen (zijn er wel maar merk je steeds minder omdat je lichaam meer aankan naarmate je verandert) worden in eerste instantie geleid via je ruggenmerg om van daaruit geleidelijk aan via het gehele zenuwstelsel verder te gaan.

Dit is de reden voor een gevoel van plotselinge sensatie of van verstoringen in hoofd, ogen, wervelkolom en zenuwen om vervolgens te resulteren in duizelingen, hoofdpijnen, druk in het hoofd, zenuwuitbarstingen, slapeloosheid en ongebruikelijke energie toe- en afnamen.

Spijsverteringsproblemen en eigenaardige pijnen in verscheidene delen van het lichaam kunnen zonder waarschuwing komen en gaan.

 

2 De lichaamscellen

Het weefsel van je lichaam bestaat uit cellen.

De cellen bestaan uit moleculen en dat gaat zo door tot we op het subatomaire niveau uitkomen.

Op dit niveau zijn de blauwdrukken of de sjablonen voor het lichaam aanwezig.

De mogelijkheden van datgene wat we misschien in ons leven zouden kunnen gaan doen zijn gecodeerd op subatomair niveau.

En op dat niveau van ons bestaan worden de veranderingen in frequentie en lichtdoorlaatbaarheid nu aangebracht.

Het gebeurt terwijl de aardeveranderingen bezig zijn waarbij de as van de aarde steeds verder aan het verschuiven is.

Bij een verschuiving van de as van de Aarde zullen namelijk onze huidige leefpatronen en de wijze waarop onze cellen tot nu gestructureerd waren geen garanties bieden voor een voortbestaan op de huidige manier.

En daarom moeten we veranderen.

Op fysiek niveau zullen deze veranderingen een herschikking inhouden van de materie, terwijl op spiritueel gebied deze veranderingen gerelateerd zijn aan een groei in planetair bewustzijn.

Wanneer deze veranderingen zich voordoen veranderen ook de verschillende levensvormen op de planeet.

De precieze structuur van iedere cel in ons lichaam is aan het veranderen.

De veranderingen in de cellen van je lichaam ontstaan ten gevolge van een infusie van nieuwe elektromagnetische impulsen.

De structuur van energieoverdracht en energiewisselingen in de cellen wordt langzaam herzien tijdens deze mutaties.

Dit kan de periodieke lichamelijke uitputtingen tot gevolg hebben, aangezien je lichaam door een fase van radicale hermodellering gaat.

Wanneer je deze veranderingen opmerkt, probeer dan te relaxen en laat je meevoeren met de veranderingen.

Dat komt de processen in het lichaam ten goede.

Lees, relax, stem je af, mediteer, voed je goed en wacht tot de veranderingen minder worden en stoppen.

Ga in zulke perioden conflicten uit de weg.

Die vergen alleen maar extra energie.

Laat wel emoties die zich aandienen de vrije hand, dat wil zeggen stop ze niet weg maar beleef ze en durf een positieve houding ten opzichte van het probleem aan te nemen.

We bouwen nieuwe informatie in de cellen van ons lichaam en bij velen is de vraag of het herprogrammeren van ons DNA door onszelf wordt gedaan of dat het een onoverkomelijk natuurlijk proces is.

Je zou kunnen zeggen dat het van beide een beetje is.

Het zit als volgt in elkaar.

Voorafgaande aan de tijd van de geboorte van de mensheid zijn de cellen gecodeerd voor deze tijdsperiode in de geschiedenis van de mensheid.

Velen ondervinden in deze periode dat ze naar een bepaalde plaats of tot een bepaalde persoon worden aangetrokken.

Ze ondervinden dat op die plaats aanwezig zijn of in de aanwezigheid van die specifieke persoon zijn een soort ‘trigger’ laat ontstaan in het geheugen.

Er ontstaat een herkenning of een ontwaken.

Dus op deze wijze gebeurt het automatisch.

Wij volgen de impulsen die zich aandienen.

Wij volgen de natuurlijke beweging van het leven en waar ons lichaam naartoe wordt geleid.

Zo wordt nieuwe informatie op gang gebracht, onder onze aandacht gebracht.

Er is natuurlijk een overlapping en samenvloeiing van vele processen wanneer nieuwe impulsen zich aandienen, voordat de nieuwe informatie zich daadwerkelijk aandient.

Dit gebeurt op vele verschillende niveaus in ons lichaam.

Hoe meer wij in overeenstemming zijn met de wijsheid die is opgeslagen in ons lichaam, hoe meer wij ons op een natuurlijke bewuste wijze voortbewegen naar de verschillende situaties die onze ‘triggers’ zijn voor het activeren van de transformatie in ons DNA.

Dus ja, wij hebben er zelf deel aan.

Achterover zitten en afwachten of overgaan op de automatische piloot biedt geen soelaas.

Misschien in bepaalde mate wel, maar zeker is dat hoe meer je bewust in overeenstemming (in balans) bent met de veranderingen, hoe meer je als de kapitein van het schip dat bezig is aan een woeste reis in staat bent om het rustige vaarwater te kiezen.

En hoe meer je zelf de dirigent en mede-schepper bent van je nieuwe zelf, en indirect van je omgeving.

Bij transformaties kun je aan verschillende kanten staan, het bewust ondergaan en mededirigerend of op en neer geslingerd worden in de golven zonder te beseffen waar je op uitkomt.

In biochemische termen is dit wat gaande is in het lichaam vrij overdonderend.

Er vindt een fundamentele renovatie plaats in je huis terwijl je erin verblijft.

Laat mij een vergelijking geven met het dagelijkse leven.

Je laat je huis renoveren.

De werklui vernieuwen het dak, halen de oude vloer weg, verbreken de verbinding met het riool, verbreken de toevoer van elektriciteit en verleggen de bedrading daarvan in het gehele huis.

En dit gebeurt allemaal terwijl je probeert om in het huis verder te leven.

Op dezelfde manier vindt dit ook plaats in je lichaam en kunnen er momenten optreden van hevige desoriëntatie en ongemak.

De veranderingen in je lichamelijk huis kunnen optreden omdat je DNA (de fundering voor alle lichaamsfuncties) opnieuw wordt gestructureerd.

Je DNA draagt oude kennis in zich over onze bestaanskant die diep geworteld is in je eigen individuele bestaan.

De DNA draagt de eigenschappen in zich van goddelijkheid, de individuele “Ik Ben”, de eigenschappen van het AL.

Kun je je voorstellen hoe het zal zijn wanneer je volledig bewust bent van jezelf als individu en tegelijkertijd ook van het feit dat je ook het AL bent?

Dat is waar we nu aan bezig zijn, wat we nu aan het realiseren zijn via transformatie van ons DNA.

Of je het nu geloven wilt of niet.

De potentie van ons DNA is in staat om een proces van reformatie in te gaan om deze veranderingen mogelijk te maken en dat is zich aan het voltrekken.

Bij kinderen is de mutatie reeds bij de geboorte tot op bepaalde hoogte een feit.

Universele wetten vereisen dat fysieke verschijningsvormen als expressie van goddelijk leven alleen door hen die daarin huizen veranderd mogen worden.

Dit betekent dat de DNA van een lichaam op aarde alleen veranderd kan worden door de keuze gemaakt door het bewustzijn dat het lichaam bewoont.

Dat betekent dat de menselijke DNA niet veranderd kan worden door andere wezens noch door jezelf buiten het fysieke vlak om.

Dit is zo’n belangrijk gegeven en de basis van veel waar wij het al over hebben gehad, dat de volgende vraag gesteld dient te worden.

Hoe kan je dan hier op aarde je eigen DNA veranderen? Het antwoord is simpel.

Om je DNA en de structuur te kunnen veranderen is het nodig om je emoties en je denkwijze te veranderen.

Deze twee aspecten veranderen de chemische processen van je hersenen en de biochemische samenstelling in je lichaam.

Je wordt ontvankelijk voor de hoge transformerende energieën die ons omringen, de stroming komt op gang in je lichaam en je begint aan je eigen transformatieproces.

Het betekent ook hoofdpijnen en soms verkoudheden.

Wanneer deze veranderingen optreden kun je ook duizeligheid ervaren, gevoel van rondtollen en verlies van emotionele balans.

Tijdens dit proces van moleculaire transformatie produceert je lichaam een constante stroom van afgedankte proteïnen en structuren.

Een letterlijk proces van afbreken en weer opbouwen van je lichaam.

Je bent een genetische ingenieur voor de mens van de nieuwe wereld.

Als je ermee kunt instemmen en veranderen wilt, dien je de herstructurering en de wederopbouw van je eigen DNA aan te pakken.

Je leeft in je lichamelijk huis en zal het veranderen terwijl je erin woont.

Sommigen zijn ons reeds voor gegaan.

 

3 Verandering in de huidskleur

 

Tijdens moleculaire transformatie zal er een her pigmentatie van het lichaam optreden. 

Diverse ongebruikelijke merktekens kunnen zich op het lichaam tonen zoals rondingen in rood en wit.

Zowel op de lichamen van jongere als oudere mensen.

Dit is een tijdelijke her pigmentatie dat het lichaam in staat stelt om haar ware doelen te bereiken.

De huid is een orgaan dat functioneert als een brug tussen zware materie met een grote dichtheid en minder dichte materie, de aura van het lichaam.

In de komende periode zullen zelfs de meest blanke mensen in hele lichte mate een proces van ‘bruin worden’ ondergaan.

Dit heeft te maken met het extra met zuurstof verrijkt worden van de membranen van de bloedcellen.

Zo worden ze gestimuleerd om in grotere aantallen en met grotere snelheid door de haarvaten te gaan, dichter naar de oppervlakte van onze huid.

 

4 Verandering in lichaamsvorm

 

Wij zijn bezig een cyclus in onze spirituele groei af te ronden die ons in staat heeft gesteld vele dingen heel diep te onderzoeken.

Ons lichaam begint intussen ook van vorm te veranderen als resultaat van het afronden van deze cyclus.

Terwijl wij terugkomen in onze oorspronkelijke tijdruimte eenheid (realiteit van onze oorspronkelijke dimensionale staat) zullen we als wezens terugkeren naar wat we vroeger zijn geweest.

Bij sommige mensen lijkt het alsof hun hoofd zich probeert te vergroten.

Velen zullen hoofdpijnen hebben gedurende deze tijden wat geassocieerd kan worden met de druk die deze veranderingen uitoefenen. 

Het voelt net alsof iemand probeert je hoofd te forceren naar een grotere vorm.

Veranderingen in lichaamsvorm zullen heel langzaam over langere tijd gebeuren.

De huidige veranderingen vinden plaats binnenin het lichaam in de infrastructuur van de bloedcellen, het centrale zenuwstelsel, het beenmerg en in de hersenen in de wijze waarop deze informatie ontvangen en zenden van en naar het Al.

Dit zijn de veranderingen die nu plaatsvinden en bij velen veroorzaakt dit verwarring omdat zij voelen dat er iets gaande is terwijl zij het niet in de spiegel kunnen zien.

Zij kijken in de spiegel en zien dat ze nog steeds heel erg gelijken op de persoon die ze 5 tot 10 jaren geleden al waren.

Ze zien niet dat er nu minder rimpels zijn of dat ze nu veel gezonder zijn dan toen.

Dit veroorzaakt verwarring omdat ze weten dat ze heel hard werken aan hun bewustzijn en aan hun innerlijke weg.

En toch verandert er maar weinig, zoals te zien is aan de buitenkant van het lichaam.

Toch zal dit wel degelijk gebeuren echter pas nadat er voldoende tijd overheen is gegaan.

Nu zijn we in de fase van veranderingen in onze binnenkant, waar het fundament moet worden gelegd om daarna naar buiten te kunnen veranderen.

In de toekomst zal je een grotere uitstraling bemerken aan het lichaam, als expressie van haar lichtwezen.

Er zullen vele mensen zijn die zich smaller en langer zullen voelen.

Dit hoeft geen echte verandering van het lichaam te zijn, maar een gevoel van verheffing boven het fysieke.

En gevoel van ‘hoger lopen’ of van lichter zijn met dit lichaam.

Het kan direct ervaren worden als verandering van gewicht, in meer of mindere mate, als resultaat van het innerlijke transformatieproces.

Het lichaam weet zichzelf weer in balans te brengen want dit proces dat nu gaande is, is van vrij natuurlijke aard.

Dit transformatieproces is immers gecodeerd in de lichaamscellen.

Wat wij mensen nu leren is om dit natuurlijke proces te ondersteunen op een goede wijze zonder dat een balans afgedwongen hoeft te worden door reacties van ons lichaam, bijvoorbeeld door ziekte.

Wat wij nu leren is wat wij moeten eten, hoe verbonden te zijn met de aarde en naar welke richtingen onze lichamen ons leiden.

Hoe meer je hier bewust van bent hoe beter je dit proces dat al gaande is kan ondersteunen om verder te gaan op de natuurlijke weg die past bij jouw eigen codering op celniveau.

 

5 Verandering in het hormonen systeem en het centrale zenuwstelsel

 

U ziet reeds een verhoging van het verzwakken van het immuun systeem met de versnelling van het zenuwstelsel.

Er zijn vele nieuwe bundels van ziekte (een onevenwichtigheid) die uitkomen in mensen.

Meer mensen ervaren een dieper niveau van frustratie en agressieve agitatie die tot vele symptomen leidt in het lichaam, veel zenuwachtige wanorde en gevoel van opwarmen.

Dit komt er uit met explosies van woede en geweld.

Er is een onevenwichtigheid in het zenuwstelsel dat kan leiden tot veel wanorde, vele soorten koortsen of om het even welk type van onevenwichtigheid in het systeem van de hersenengolven zoals er een begin is van her aanpassing van de manier hoe gedachten worden gevormd.

U zult veel nieuwe wanorde zien, of ziekten die opduiken, die te doen hebben met het centrale zenuwstelsel, alsof er het gevoel is dat er een nieuwe bedrading bezig is om zich aan de verhoging van de intensiteit van het licht aan te passen.

 

Het is alsof iemand een 120 watt lamp plaatst in een houder die bestemd is voor maximaal 40 of 60 watt.

Er is een grotere amplitude van kracht in de energie, waar U allen plotseling ingeplugd wordt.

Het creëert niet alleen een versnelling maar ook een grotere versterking van de energie die door uw lichaam gaat.

Deze energie wordt aangebracht of is verbonden door het zenuwstelsel.

Tenzij er een verandering is in de manier waarop vele mensen door hun dagelijks leven gaan, zal het zenuwstelsel de verhoging van energie niet kunnen verwerken.

 

Sommige dingen die wij zouden willen voorstellen is een groter fysisch contact met de natuurlijke wereld, door letterlijk de voeten in de aarde te stoppen en de handen er op.

Het zou ook nuttig kunnen zijn om in groter contact te zijn met water, zoals het hebben van water in huis (een aquarium, kommen met water, water fonteintje, enz.).

Dit helpt om een grotere balans te maken in het elektromagnetische veld.

Dit wordt geadviseerd om te helpen de verhoging van energie in evenwicht te brengen die nu binnen komt, en die het effect op het fysieke lichaam en zijn staat van welzijn uitvoert.
Het etherisch lichaam handelt als zender en ontvanger voor de omringende energieën.

Dit vindt plaats via specifieke energiecentra voor het lichaam of chakra’s.

Elke chakra wordt direct geassocieerd met een endocriene klier en zenuwvlecht.

Wegens hun dichte verhouding met de chakra’s, die deze energie ontvangen en overbrengen, ondergaan de endocriene klieren en vooral het zenuwstelsels, nu radicale transmutatie.

De verhoging van de elektrische energieën vereist de volledige her bedrading van het zenuwstelsel, terwijl alle organen en klieren in het lichaam totaal opnieuw gestructureerd worden.

Als U het licht lichaam overneemt, zullen het grootste deel van deze organen en klieren niet meer nodig zijn, en zullen zij geleidelijk wegkwijnen en verdwijnen.

Ondertussen, is het belangrijk om de veranderingen te erkennen die in het lichaam plaatsvinden en het fysieke lichaam zoveel mogelijk te steunen.

Als er meer en meer licht beschikbaar wordt, stijgt ook de intensiteit van de elektromagnetische energie rond U.

Dit betekent dat er snellere neurologische activiteit in het lichaam zal zijn, dat resulteert in hogere intensiteits impulsen die het centrale zenuwstelsel beschieten.

Het zenuwstelsel zal onmiddellijk proberen om die energie te verdrijven, door het te terug weg te sturen langs de ruggengraat.

Als deze impulsen dan afgevuurd worden langs gemakkelijke wegen naar het spiersysteem, konden zij zorgen voor spierstrakheid en pijn.

Als zij in de bloedvaten worden afgevuurd, vloeit dat vaak voort tot beperkte circulatie.

Wanneer deze impulsen in de huid afgevuurd worden, kunt U abnormale thermische sensaties ervaren. (heet of koud voelend, prikkelingen, irriteren enz.).

Als zij in de organen en de klieren zouden afgevuurd worden, kunnen zij hun eerder normaal functioneren remmen.

Daarom kunnen wij het belang inzien om het zenuwstelsel op dit ogenblik te steunen als het probeert om een staat van homeostase (vrij stabiele staat van evenwicht) in het fysieke lichaam te handhaven.

Het lichaam probeert om de verhoogde frequenties van het subtiele lichaam in te halen.

Tijdens het veranderingsproces zult U constant gehele koorden of opeenvolgingen van proteïnen afwerpen.

Volledige systemen worden verworpen door het lichaam en met verschillend gestructureerde samenstellingen herbouwd die U ontvangt door water, lucht en voedsel, die ook opnieuw elektromagnetische her formatie ondergaan.

 

U zult vrij hoge niveaus van afgescheiden proteïnen in de lichaamsvloeistoffen vinden zoals in de urine.

Het lichaam spoelt letterlijk uw oud lichaam weg, formatteert en herbouwt het terwijl U erin ademt, leeft en er zich binnen in beweegt.

De herstructurering van de DNA betekent dat U niet langer 4 lichamen zult hebben.

U zal niet langer meerdere chakra’s hebben.

U zal niet langer meer een bewustzijn zijn met meerdere lagen.

Je zal geen ruimte of gaten meer in je bewustzijn vertonen of in je corresponderende DNA.

U zal een bolvormig model hebben zonder hiaten of scheidingen.

Alles, binnen je systeem, binnen je zijn, zal volledigheid hebben, afgerond.

Het is een ongelooflijk ding dat U zal creëren.

 

 Als wij door cellulaire transformatie gaan (de periode van de overgang van de oude stervende wereld naar de te voorschijn komende nieuwe wereld), zullen er tijden zijn wanneer U zich niet verbonden voelt alsof uw lichaam uit-fase is met alles.

Dit zal frustrerend zijn voor U binnen uw geestelijk en emotionele lichamen.

U kunt zich minder functioneel voelen, wat zal voorkomen als U de oude manieren vrijgeeft alvorens de nieuwe manieren volledig zijn gevormd.

Deze verandering over perioden zal U ertoe bewegen om een tendens te hebben om lager zelfrespect te hebben.


Het zal ook een verscheidenheid van overlevingskwesties ter sprake brengen.

U zult geschikte bodyworkers moeten gebruiken om U te helpen in het vrijgeven van energieën.

Deze energieën worden gehouden in de kristal lijnen matrix binnen de structuren en de weefsels van uw lichaam.

Wanneer het bodywork wordt gedaan samen met geluid, is het zeer efficiënt.

Weefselverbinding werk zal ook nuttig zijn zoals de neuronmusculaire therapie.

Bodywork zoals dit zal helpen met het opnieuw modeleren en het openen van uw zenuwstelsel en het zal ook gekristalliseerde energie opsplitsen.


De schedel sacraal therapie, die door een bekwaam bodyworker wordt gedaan, kan ook nuttig zijn in het integreren van de energieën in uw lichaam.

Als de verhoogde energieën in het lichaam worden geïntegreerd, kunnen sommigen profiteren van chiropraktische aanpassingen aangezien er periodes kunnen zijn wanneer U last hebt van storingen en ontwrichting van de ruggengraat door veranderingen die plaatsvinden in het lichaam.

Er zijn vele homeopathische remedies die U kunt proberen evenals mineralen en Bach remedies dat U steunend vind voor uw emotionele en fysieke lichamen.

Deze kunnen verkregen worden in uw lokale vitamine winkel.

 

Deel 2

 

6 Eet- en drinkgewoonten

A:Eetgewoonten

 

Veel mensen ervaren al een wens om hun eetgewoonten te veranderen.

Wat er gebeurt is een verschuiving van voeding met een grote dichtheid (zoals vlees en zware proteïnen) dat langer in het lichaam verblijft en daardoor een grotere dichtheid in het lichaam veroorzaakt, naar voeding van veel lichtere aard met een grotere verterings- en opnamegraad, zoals groenten en fruit.

Tijdens cel transformatie zal onze voeding meer en meer gaan bestaan uit licht- en energietrillingen en steeds minder afkomstig zijn van fysieke bronnen. 

Het licht doordringt het Universum en oefent haar invloed uit op de veranderingen van onze lichaamscellen tijdens deze transformatie.

Dit kan z’n invloed hebben op je eetgewoonten en veranderingen teweegbrengen in je eetlust.

Het kan zelfs betekenen dat de samenstelling of de combinatie van je voedingsonderdelen compleet verandert zonder dat je er erg in hebt.

Zwaar en vettig voedsel wordt niet voldoende snel en goed verteerd omdat de trillingen daarvan niet overeenkomen met de nieuwe trillingen die in het lichaam teweeg worden gebracht door de veranderingen in je cellen.

Je zal worden aangetrokken tot voedsel dat het beste in overeenstemming is met een lichtwezen in wording.

Ook hier geldt natuurlijk weer dat je de impulsen vanuit je innerlijk moet volgen en niet moet vasthouden aan oude gewoonten die zo veilig en vertrouwd voelen en misschien nog die kick geven omdat ze vaak samengaan met activiteiten en samenkomst met anderen.

Voor sommigen kan dit een karig dieet betekenen wat hen op den duur geweldig zal laten voelen en voor anderen kan het weer verschillend zijn.

Hoogstwaarschijnlijk zal je op den duur fysieke veranderingen in je lichaam bemerken die uiteindelijk leiden tot fysieke genezing van alles dat nog niet op orde is.

Probeer zoveel mogelijk rauw, puur, onbehandeld en ongekookt voedsel te eten.

Meestal is dat vers fruit en groenten als basis voor een ontgiftend dieet.

Leer wel te luisteren naar je eigen lichaam en eet wat goed voor jezelf is.

Tijdens deze periode zal er een snelde wijziging zijn in de dingen die het lichaam nodig heeft.

Je kunt vreemde behoeften hebben aan voedsel dat je normaal niet eet. Je kunt de ene dag een enorme eetlust hebben en de volgende dag nauwelijks honger. Het belangrijkste is om van dag tot dag in contact te staan met de behoeften van je lichaam door je te laten leiden naar die ondersteuning die het nodig heeft. Dat is alles wat je te doen staat, leren luisteren naar je eigen lichaam.

 

Door de veranderingen kun je soms verstoringen in de spijsvertering ondervinden met kenmerken als maagpijn, overtollige gassen of opgeblazenheid die ontstaat door de toegenomen intensiteit van energieën in de derde chakra, de Solar Plexus.

Dit geldt ook voor de keel chakra waardoor de schildklier als haar fysieke tegenhanger enorm veel last ondervindt van de toegenomen elektromagnetische energieën.

De schildklier reguleert namelijk de stofwisselingsprocessen va het lichaam en zal in vele gevallen heel hard haar best moeten doen om deze toegenomen intensieve energieën aan te kunnen.

Deze elementen kunnen als gevolg hebben dat er een niet te verklaren verlies of toename van gewicht is, traagheid en sloomheid, veranderende slaappatronen en zoals eerder gezegd langdurige vermoeidheid en afgematheid zonder verklaarbare redenen.

 

Veel fruit en groeten is van enorm belang voor je voeding.

Je zult zelf bemerken dat veel vette voeding niet gedijt in je lichaam tijdens deze veranderingsfase.

 Veel mensen eten nog vlees omdat het op een of andere manier voor hen belangrijk is.

Dat zal echter gaan veranderen omdat er steeds meer vanuit het lichaam aandacht gevraagd wordt voor lichtere voeding.

Wanneer niet aan de druk van binnenuit wordt toegegeven kan dat namelijk resulteren in langdurige toename van onbalans en zelfs in ziektepatronen.

Dit geldt ook voor de zwaardere graansoorten.

 

Er zijn enige goede voedingssupplementen in de handel die van puur natuurlijke aard zijn en kunnen helpen bij het creëren van balans in het uitgestrekte gebied van aminozuren in het lichaam.

Spirulina en Green Magma zijn daar voorbeelden van.

Ze behoren tot de groep van moleculaire voeding of voeding voor de cellen.

Sommige mensen kunnen niet zo goed tegen het jodium gehalte in Spirulina, wat trouwens goed is voor de schildklier in deze periode van veranderingen, maar hebben weer baat bij bijvoorbeeld de Green Magma.

Een goede combinatie hierbij is het gebruik van natuurlijke vitamine C, die het afvoeren van de afvalstoffen (de erosie) die nu in grote mate in ons lichaam ontstaan helpt ondersteunen.

 

Een aanrader is Andante, een goede natuurlijke vitamine C die wordt onttrokken uit het oreganokruid en een natuurlijke hoge dosis bevat.

Dat maakt het tot een bijzonder dankbare aanvulling.

En verder is een combinatie met een goed mineralencomplex zonder meer te adviseren.

Mineralen en vitaminen vormen de bouwstenen voor het lichaam.

In onze voeding moeten we steeds meer mineralen ontberen vanwege de uitgeputheid van onze bodemstructuur.

Er zijn diverse goede mineralencomplexen op natuurlijke basis te verkrijgen.

En ook hier geldt weer dat je zelf moet aanvoelen wanneer en wat het lichaam nodig heeft voor een goede ondersteuning.

Feit is wel dat we nu verkeren in een fase (individueel verschillend) waarbij transformatie op celniveau een extra behoefte kan veroorzaken voor bepaalde voedingsstoffen (proteïnen, sommige vetten, vitaminen, mineralen, hormonen) wat vroeger niet het geval was.

Laat je eigen wijsheid het overnemen en zeg niet te snel dat zal ik wel niet nodig hebben en volg ook niet klakkeloos het patroon van een ander.

Onderzoek de symptomen die zich bij je aandienen en breng die in overeenstemming met de kennis die je intussen hebt opgedaan over dit proces van transformatie zodat je de juiste beslissing voor jezelf kunt nemen.

 

B:Drink gewoonten

 

Een ander belangrijk onderdeel van onze voeding wordt ingenomen door onze drinkgewoonten.

De hoeveelheid water die je drinkt is namelijk heel erg belangrijk voor je lichaam tijdens moleculaire transformatie.

Het staat het electrum toe, licht dat je lichaam binnenkomt en in dichtheid aangepast wordt aan de massa van je lichaam, om door je lichaam te stromen.

Hoe meer water je drinkt hoe gemakkelijker dit licht, ook prana genoemd, door je fysieke lichaam heen kan stromen, de organen verjongend.

Het is wijs als volwassene om tijdens dit transformatieproces tussen de 2 en de 3 liters zuiver water per dag te drinken.

Dit extra water laat het licht sneller door je lichaam bewegen.

Licht is aanwezig als elektrische kracht in onze fysieke dichtheid en door de waterhuishouding van het lichaam op peil te houden ontstaat er een snellere doorstroming van deze elektrische (levens)kracht met als gevolg een extra verschoning van je lichaam en extra levenskracht.

Tijdens het mutatieproces dat wij nu ondergaan worden er constant complete kettingen van verwerkte substanties zoals proteïnen losgemaakt.

Op celniveau worden complete systemen afgebroken en wederom opgebouwd met nieuwe structuurelementen die gehaald worden uit water, lucht en voeding die op hun beurt ook een elektromagnetische verandering ondergaan.

Wanneer wij niet voldoende puur water toevoegen aan dit proces dan zal het lichaam proberen om de waterbalans zelf in stand te houden en zal er dus minder afscheiding plaatsvinden.

Maar ook de extra ondersteuning door het doorlaten van nieuwe prana met het nuttigen van veel water blijft daardoor achterwege.

Wanneer wij dan niet zouden letten op onze voeding en het nuttigen van alcohol en drugs niet zouden beteugelen, dan is een beeld over de vervuiling die er dan optreedt snel gemaakt.

De druk op je lichaamsfuncties neemt toe, je gemoed en je gezondheid worden erop aangesproken.

Het is vrij belangrijk om het lichaam te ondersteunen door het nuttigen van voldoende water.

Niet alleen in z’n puurste vorm, maar eveneens door het nuttigen van veel fruit en groenten.

Dit veroorzaakt een grotere lichtaanwezigheid en een grotere lichtdoorlaatbaarheid in het lichaam en helpt bij de reorganisatie van het elektrische circuit in het lichaam.

Het is eigenlijk erg simpel.

Wat we ermee bereiken is het helpen opheffen van de dichtheid van onze hedendaagse wereld (waar het lichaam in z’n huidige vorm onderdeel van uitmaakt) en daardoor een beweging naar de hogere staat van puurheid waardoor transformatie mogelijk wordt.

Want maatschappelijk gezien heeft een verandering op eetgewoonten en leefgewoonten heel veel consequenties voor alle maatschappelijke structureren die er bestaan.

De transformatie gaat over alle vlakken en niveaus totdat alles wederom in perfecte harmonie met elkaar verkeert in de nieuwe situatie.

 

7 Energiegolven in het lichaam

 

Tijdens moleculaire transformatie zal er een verhoogde energiestroming merkbaar zijn in het lichaam.

In het onderste deel van de ledematen, de aanhechtingen, langs de ruggengraat en bij de lumbalen in de lenden streek en de schouders.

Elektrische sensaties zullen op en neer bewegen in de ledematen van het lichaam.

Sommige mensen kunnen overmatig transpireren en migraineachtige hoofdpijnen ondervinden.

Je kunt verhoogde energie ervaren wanneer je gedachten manifesteert.

Het is goed om voorzichtig te zijn met deze energieën en uw gedachten omdat zij tijdens de overgangs tijd en tijdens de cellulaire transformatie versterkt zullen worden.

 

8 Bewegingsgewoonten

 

Naast een goede voeding en veel puur water is beweging uitermate belangrijk, zoals lopen, joggen, rennen, zwemmen, fietsen.

Ook dansen is een goede beweging omdat vele energiepaden in het lichaam daardoor worden vrijgemaakt.

 

9 De ogen

 

Het witte gedeelte van de ogen kan langzamerhand van kleur veranderen.

Ietsjes donkerder waardoor soms een bruin of groene tint ontstaat en soms doorschoten met het bloedrood waardoor soms een zachtroze tint ontstaat.

Dit komt door de toegenomen doorstroming van het bloed vlakbij de oppervlakte van het oog.

In het begin kan door een verhoogde nierwerking (afvoeren van afvalstoffen) het zicht verminderen.

Op den duur zal het zicht beter worden en zal ook het waarnemen van dimensies gepaard gaan met het openen van het derde oog.

 

10 De vingernagels

 

Meer ribbels kunnen verschijnen in de vingernagels bij de halve maanlijn aan de basis van de vingernagel.

Dit deel van de vingernagel kan beginnen te variëren en kan gegolft worden.

 

11 Het haar

Een verandering in het haar kan zich voordoen waar het haar is op het lichaam en in de dikte van het haar dat geleidelijk aan dikker zal worden over verscheidene jaren. Deze verandering zal voldoende meetbaar zijn.

 

12 Het Hoofd

 

Wanneer je begint te veranderen komen er dingen los in het lichaam.

Delen van het celweefsel komen los.

In je hoofd, je schedel zijn er vele structuren opgebouwd uit mineralen die door het transformatieproces worden afgestoten.

Dit afgestoten materiaal komt uiteindelijk via de wervelkolom en de zenuwbanen in het celweefsel.

Wanneer dit materiaal verwerkt wordt door het lichaam ontstaan verstoringen en oncomfortabele gevoelens in het hoofd, de ogen, de wervelkolom en het zenuwstelsel zoals duizeligheid, hoofdpijnen en een druk in het hoofd (meestal van achter naar voren).

 

De eerste plaats waar de mutatie begint is in de DNA van de hersenen.

Dit veroorzaakt een mogelijk minder functioneren van sommige hersenfuncties.

Je zicht wordt aangetast, hoofdpijnen komen op, je gehoor zal veranderen en je mogelijkheid om scherpzinnig te zijn wordt van tijd tot tijd aangetast.

Je hoofd begint letterlijk voorzien te raken van materiaal dat kortsluiting kan veroorzaken. 

Wanneer je dergelijke symptomen ervaart ligt dit dus aan het losmaken en afvoeren van de overbodige materialen.

 

Een gevolg hiervan is verandering in je humeur.

Soms kan je in een opperste stemming zijn en beschikken over veel energie gevolgd door plotseling crash en depressie als U het trekken van je oude wereld gewaar wordt.

 

13 Het gehoor

 

Ons muzikaal gehoor zal vergroot worden.

We zullen in staat zijn de huidige niet hoorbare tonen van Gods creatie in en om ons heen wel te kunnen horen.

Deze verandering zal maken dat U vertrouwen hebt in God door het horen van de geluiden in uw oren.

Ringende geluiden en verschillende soorten tonen in de oren kunnen ook berichten zijn van spirituele entiteiten van andere dimensies.

De informatie van deze bronnen zal duidelijk worden op het geschikte moment in je persoonlijke spiritueel weg.

 

14 Het hart

 

Omdat ons hart gelijk wil lopen met de steeds verder veranderende hartslag van de aarde, kun je van tijd tot tijd hartkloppingen ervaren.

Veranderingen kunnen ook ervaren worden in het weefsel van de hartspier en de ribbels in het weefsel van de hartspier zullen meer variaties beginnen tonen.

Deze verandering zal het hart toestaan langer te functioneren voor een normaal levensbereik tot 150 jaren.

Het gebruikelijke patroon van de hartslag zal de komende jaren toenemen met zo’n 3 tot 4 slagen.

Wel kan er vanwege de grote toename van licht en liefdesenergieën een vernauwing om het hart ontstaan als gevolg van de beperkende reactie van de mensen op die energieën.

In plaats van acceptatie zet men zich in vele gevallen af tegen deze nieuwe energieën die ons eigenlijk vragen om te veranderen.

Meer hartaanvallen en ziektepatronen kunnen hierdoor ontstaan omdat emoties nog dieper worden weggestopt.

Dit kunnen we voorkomen door ons bewust te zijn van dat wat nu gaande is, bewust te zijn van de invloed van de energieën die nu een rol spelen en als belangrijkste punt het openzetten van de deuren tot onze emoties en diep weggestopte angsten.

Laat er geen tegendruk vanuit het lichaam ontstaan.

De energieën dwingen ons om te veranderen.

Evolutie is immers veranderen en daarom zijn we nu hier.

Wanneer wij dit natuurlijke proces tegenwerken ontstaat er een frictie tussen je eigen vasthoudende energieën van lagere frequenties en de energieën die zich nu aanmelden met steeds hogere frequenties.

Door niet te willen ‘loslaten’ werk je dit proces tegen en maak je het fysieke lichaam ziek.

En wanneer je dit tegenwerken lang genoeg volhoudt dan kan er definitieve afbraak ontstaan in of aan je lichaam.

 

15 Hete en koude temperatuur flitsen

 

Temperatuurwisselingen in het lichaam zullen steeds vaker worden ervaren vanwege de transformatie van de cellen.

Het is gelijkaardig aan een thermostaat in een motor in een auto, en deze is verouderd.

Zo op een bepaalde manier, ondervindt U dat als U nieuwe informatie in het lichaam, in de cellen bouwt, U herontwerpt de verschillende aspecten van het fysieke lichaam door deze transformatie.

Zo als dit gebeurt, is er een groter gat in wat ervaren is, een grotere ervaring op en neer, een grotere ervaring van omwenteling.

Veel wordt rond verstrooid, veel dat niet meer werkt en die verouderd is.

Het wordt er uit geworpen als de nieuwe gegevens en het nieuwe materiaal geleidelijk wordt geïntroduceerd en in het lichaam gebouwd.


Dit gebeurt voor alle wezens, of zij bewust zijn of niet.

Zij die niet verkozen hebben om op de planeet te blijven, hoewel het kan zijn dat zij zich niet bewust kunnen zijn van hun keuze, hebben besloten dit niveau van versnelling en verandering in het lichaam niet te ondergaan.

Zij die verkozen hebben om hier te zijn op dit ogenblik tijdens deze grote versnelling en opheffing van het fysieke lichaam, van het fysieke brein en van het emotionele systeem, gaan ook deze keuze bewust of onbewust maken.

Maar allen zullen absoluut beïnvloed worden door de energieën.

Iedereen zal, op één of ander niveau, een opheffing in het lichaam ervaren als het lichaam een natuurlijk bewegingen doet naar een hoger niveau van ontvankelijkheid en uitlijning met zijn bron.

 

16 Verandering in het geheugen

 

Steeds meer mensen zijn in staat om zich af te stemmen op het ontvangen van de ongeziene krachten of golflengtes van het universum.

Ze zijn steeds vaker in staat deze energieën in te zetten om zichzelf te transformeren tot een nieuw soort wezen.

Deze inkomende pulsaties van energie beïnvloeden de cellen van onze mentale, emotionele en spirituele lichamen.

Deze beïnvloeding vindt plaats op ieder niveau.

Er zullen momenten zijn dat U geïnspireerd wordt met vlagen van herinneringen uit voorbije situaties, levens en andere realisaties.

De eeuwige en kosmische inzichten zullen beginnen te infiltreren in uw lichaam en het menselijke brein verlichten op een bepaalde manier die de lichaamscellen zullen activeren.

De geestelijke capaciteit van de mensen zal aanzienlijk stijgen tijdens cellulaire transformatie.

Terwijl je bezig bent met praten kan het gebeuren dat U opeens in het midden van de zin, vergeet wat je wilde zeggen.

Je kunt denken aan iets dat pas gebeurd is en toch een ontzettende moeite ondervinden om de herinnering op te halen.

Hoe verder U zich beweegt naar een staat van gratie tijdens de cel transformatie, hoe moeilijker het zal zijn om een referentie te maken met uw verleden langs uw herinnerings systeem.

Alle waardeloze data wordt weggenomen uit uw geheugen files.

Bij het beheersen van beperking, waren verwijzingen naar het verleden voor gegevens nuttig door uw aanvaarding van de werkelijkheid die gebaseerd was op vroegere ervaringen.

Het verwijzen naar gegevens van het verleden valt weg en de mensen zullen het geheugen niet levend moeten houden.

 

17 Menstruele krampen

 

Vrouwen kunnen een verlichting ondervinden van bloedverlies tijdens hun periodieke menstruatie met een verminderde stroom en minder kramp.

Sommige zwangere vrouwen kunnen een gemakkelijkere bevalling hebben die korter duurt en minder zwaar en pijnlijk is.

 

18 Uittredingen uit het lichaam

Mensen kunnen meer uittredingen ervaren naarmate de transformatie van de cellen verder gaat.

Daardoor zal dit verschijnsel op gegeven moment maatschappelijk beter geaccepteerd worden en zelfs als heel prettig worden ervaren.

Ook zal het toenemen omdat de sluiers tussen de dimensies steeds dunner worden.

Wanneer iemand beslist heeft om de fysieke vorm aan te nemen was er de versluiering.

Als er velen bewust op hun weg gaan en open zijn om de grotere frequenties van het ware Multi dimensionele zelf te ontvangen, is er grotere eenheid en uitlijning met de ziel.

Het lichaam gaat door een proces die een effect heeft op de uitwissing van de sluier en er een geleidelijke verdunning en loslating van dit beschermende apparaat voor komt.

 

Als deze sluier verdunt, zult U zich realiseren dat er geen grenzen zijn tussen uw fysieke zelf zijn, uw hogere zelf of ziel zelf, en uw Multi dimensionele zijn.

Velen beginnen groter contact te ervaren, met niet alleen wezens van andere koninkrijken, maar met wezens van zich zelf aangezien zij zuivere energie zijn.

Voor velen, is dit een ware uitdaging om de verbinding te beginnen ervaren met zich zelf zoals zij bestaan voorbij tijd en ruimte als zuivere energie.

Maar als de sluier verdunt, is dit één van de ervaringen die grotere versterking toelaat en vaker voorkomt naargelang de sluier dunner wordt.


Nu voor zover de “uit het lichaamservaring”, de geestelijke entiteiten daagt velen uit om hun lichaamsbesef te omvatten en het niet achter te laten wanneer zij “uit het lichaam” reizen en om het even waar het bewustzijn een steunpunt in hun besef creëert.

Dit kan een andere dimensie omvatten zoals het binnen dimensionele reizen of het reizen voorbij tijd en ruimte met het bewustzijn.

Nu schijnt het voor U alsof U nergens gaat.

Maar het bewustzijn ervaart het echt en gaat in dit koninkrijk en dimensie binnen, het kan daardoor toegang hebben tot de energie en die frequentiereeksen en patronen en informatie die U wenst te verkrijgen van wezens die in die dimensie leven.


Dit is werkelijk helemaal niet zo moeilijk als het kan schijnen.

Het is een natuurlijke vaardigheid die opnieuw is afgeschermd, en velen zijn helemaal niet klaar om zich in dat niveau van Multi dimensionaliteit te bewegen.

Velen zijn meer geïnteresseerd om in het bewustzijn te gaan van de aarde omdat er een vraag is uit gezet door de aarde.

Velen antwoorden bewust of onbewust op de vraag om bewust direct te beginnen werken in directe uitlijning met de aard energie.


Dit zal zowel het individu, en de massa menselijke ervaring bijstaan, alsook  in de transformatie en het in evenwicht brengen van de aardse transformatie of verandering.

Het is zeer voordelig voor zij die een soort van nieuwsgierigheid hebben of belang voelen of een type van aantrekking, om te beginnen onderzoeken hoe zij kunnen reizen in uitlijning met het bewustzijn van de aarde.

Het begint veel door een gebed van bedoeling dat U echt van plan bent in dit niveau van dienst te zijn.

Dit is de eerste deur opening waardoor men zou moeten gaan.

En vanaf daar, zou U moeten open staan voor veel verrassingen, want het kan gebeuren en het kan snel gebeuren voor sommigen.

Zij zullen zichzelf terugvinden in een zeer diep besef, in een zeer diepe uitlijning met het bewustzijn van de aarde.

Van daar, zijn de keuzen oneindig.


19 De storingen van de sinus en het oor.

De storingen op deze gebieden zijn één van de primaire tekens van cellulaire transformatie.

Meer mensen ervaren sinus verschijnselen ( ongemakken, lopen, en hoofdpijnen).

Deze verhoogde storingen zullen tijdens cellulaire transformatie blijven voorkomen.

Belangrijke veranderingen zullen zich in de sinus voordoen aangezien zij hoofdzakelijk functioneren om in het lichaam balans te creëren.

Deze veranderingen hebben hoofdzakelijk betrekking op het feit dat het lichaam uit evenwicht is gebracht tijdens de cellulaire transformatie.

Uw fysiek lichaam antwoordt op de veranderingen door het over reageren op lichte stimulatie door biologische zaken, zoals pollen, die niet voortkomen uit fysiek.
Griepachtige symptomen, sinusitis en verstopping, specifiek knagende pijnen en pijnen en het gevoel van giftigheid, kunnen andere reacties zijn die U zult ervaren door de verhoogde intensiteit van de inkomende energie.

Wanneer deze storingen gebeuren, bereikt het lichaam een drempel.

Het zal voorbij deze drempel zijn als de capaciteit van het lichaam, om meer lichte te behandelen, verhoogt.

Tijdens deze tijden, zal het vooral nuttig zijn om meer baden te nemen en veel water te drinken.

Dit zal uw lichaam helpen om deze veranderingen gemakkelijker te maken. Zwemmen zal ook nuttig zijn in dit opzicht aangezien water zeer ontspannend is en kalmerend evenals nuttig om uw energie te balanceren.

 

20 Slaap en dromen.

Heden bewegen wij ons in de vierde dimensie.

Dit leidt tot een tijdelijke verwarring van tijd.

U zal dromen hebben die onregelmatig en soms vreemd zijn.

U zult ontwaken en zult U emotioneel verward voelen.

Uw slaappatronen kunnen totaal verstoort zijn.

Misschien hebt U tot recent s’nachts acht uren geslapen.

Nu worstelt U om zes uren te slapen en U weet niet waarom.

Wat wij U willen laten weten is dat de slaappatronen zeer verschillend gaan zijn.

U kunt ontdekken dat, U veel meer uren slaap nodig hebt dan gebruikelijk en zelfs dutje’s moet nemen tijdens de dag, en anders zeer weinig slaap nodig hebt en een overvloed van energie heeft.

Wat U gaat ondervinden is dat hoe meer Licht U in uw lichaam brengt, hoe minder tijd U gaat nodig hebben voor slaap.


Wat zal gebeuren is dat het niet de bedoeling is voor U om deze slaaptijd met derde dimensionele bezigheden te vervangen

Het is belangrijk voor U om deze extra tijd voor een hoger aspect te kunnen gebruiken.

U zult beginnen met bewust te zien wat U doet maar uw onderbewustzijn zal beginnen deze tijd te gebruiken voor grotere verlichting.


Dit gebeurt omdat U zich in de vierde dimensie beweegt.

In deze nieuwe dimensie is de ervaring van nacht en dag totaal omgekeerd.

De meeste mensen zijn het gewoon om op te zijn tijdens de dag en in slaap te zijn tijdens de nacht.

U bent in een machtsstrijd binnenin uzelf.

Het is alsof een deel van U in de vierde dimensie verankert is en probeert te leven om een bepaalde manier terwijl de rest van U hier is in de derde dimensie die probeert verder te gaan. zoals in het verleden

Uw dromen zien er soms uit als dooreen gegooid omdat het droomleven gewoonlijk de beweging maakt van derde naar de vierde dimensie tijdens het fysieke leven.

Uw bewustzijn verschuift afwisselend.

U zult een glimp hebben van deze ervaring in uw dromen.

Soms zijn uw dromen niet alleen groot, maar ze zijn ook opeenvolgend.

Dan op andere momenten ontwaakt U, en voelen zij meer verwarend dan ooit.


U gaat het gebruik van televisie en radio moeten verminderen en U gaat zelfs moeilijkheden ondervinden met uw elektrische lichten, zodat wij verwachten dat U eveneens dat begint te verminderen.

Een deel van wat in uw wereld gaat gebeuren is dat er een vermindering zal zijn van de behoefte aan zo veel elektriciteit en U zult meer tijd willen doorbrengen in geestelijke ontwikkeling.


21 De zweet en traanklieren

Veranderingen in de traanbuisjes en de zweetklieren van het lichaam zal plaats vinden tijdens de cellulaire transformatie.

In verband met de zweetklieren, zweten de meeste mensen nu minder dan dat zij deden ongeveer vijf jaar geleden.

De meeste mensen zullen tijdens de cellulaire transformatie minder zweten dan vroeger, maar het zal een minder belangrijke verandering zijn die waarneembaar en meetbaar zal zijn.

In verband met de traanklieren, zal uw traanvloeistof lichtjes dichter zijn, dikker, en zal samengesteld zijn uit meer mineralen.

Deze verandering zal ook meetbaar zijn.

Zie ook de ENERGIE STROOM in het LICHAAM.


22 Trillingen in het lichaam.

Sommige mensen ervaren van tijd tot tijd een trilling in hun zonnevlecht.

Zij hebben deze trilling meer en meer opgemerkt in de afgelopen maanden.

Dit maakt deel uit van de veranderingen tijdens cellulaire transformatie.

De aarde ervaart ook trilling van tijd tot tijd.

Deze trillingen zijn er om de eigenlijke samenstelling van de aarde en uw substantie te veranderen.

De veranderingen gaan bepaalde etherische componenten langzaam toevoegen in die mogelijkheden die bestaan in waarschijnlijkheid en die binnen de omvatte doelstellingen van de reis van uw ziel op deze planeet bestaan wat Gods speelgebied is.

Deze veranderingen gaan deze etherische componenten in en uit uw fysiek lichaam op de zelfde manier mengen zoals U een theezakje dopt in heet water om een  verfrissende drank te bereiken.


De trilling van uw volledig lichaam verschuift naar een hogere frequentie tijdens cellulaire transformatie.

Sommigen ervaren vele verschillende fysieke symptomen die af en toe sterk kunnen zijn of zeer subtiel kunnen zijn.

Binnen dit leven, is er meer evolutie die plaatsvindt in uw lichaam dan in het totaal van alle uw vorige levens op deze planeet.

Een transformatieverandering vindt plaats in uw lichaam evenals in de aarde.

De eigenlijke celstructuur van uw lichaam verandert wat U zal toestaan om deze hogere frequenties van energie te weerstaan en te integreren.

Uw lichaam moet het weten dat dit gebeurt en dat het o.k. is aangezien het voordien nooit heeft ervaren in een Licht Lichaam te zijn in deze dimensie.

Dientengevolge, kunnen er lichaamstrillingen ervaren worden en vele mensen kunnen denken dat het een aardbeving is, tijdens deze perioden.

Deze lichaamstrillingen zullen voorkomen door een proces van inductie als de kracht van de Aarde zich koppelt met het lichaam.

Een manier om het in balans te krijgen en deze energie te bewegen door het lichaam is met fysieke oefening (d.w.z. wandel minstens verscheidene Km per dag).

 

..

 

 
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2022 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Artikelen/berichten
Latest Headlines
Nederlands: AANDACHT VERSUS CONCENTRATIE: INCLUSIEF OF EXCLUSIEF
Nederlands: HET ONDERMIJNEN VAN ABSOLUTE WAARDEN
Nederlands: Sinterklaas komt naar de stad !!
Nederlands: Update over de Computer problemen en andere zaken.
Nederlands: Weinigen zijn ontwaakt.
Nederlands: Een Merkabah Energie Anker.
VERHANDELING 55 from Urantia Book
VERHANDELING 52, PLANETAIRE TIJDVAKKEN VAN STERVELINGE of Urantia Book
VERHANDELING 54 PROBLEMEN VAN DE OPSTAND VAN LUCIFER
Doel van deze Nieuwe Sectie ”U.B.”
De fysieke verschijnselen tijdens het Ascensie proces.
Interessant tussendoortje, voor een plan na Jupiter
Schrijven om de tijd te passeren terwijl ik wacht
TIJD IS OP!
"Bevelhebber Adama"?Alstublieft zeg!!
“Stasis 101” Verwarring en Vreugde
Jess Anthony, Orakel voor Christus Michael, Sananda Immanuel, en Abraham Lincoln
De Plaats van het moederschip CAPRICORN
Christ's Blog containing translations in Dutch
Inleiding om ” Een Messias “ te worden.