categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Gems from God Like Productions
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Artikelen/berichten Last Updated: Jan 19, 2022 - 7:16:09 PM


#47 Wij hebben een Magistrale Zoon!
By translated by Christ Lippens
Oct 10, 2005 - 6:31:00 PM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

Wij hebben een Magistrale Zoon!

 

Door Candace Frieze

#47   10 oktober, 2005

 

 

Hallo iedereen, ik heb zeer prachtig nieuws.

Zij die het Urantia boek lezen zouden een idee moeten hebben van de belangrijkheid, maar ik denk dat iedereen dat zal zien na dat U klaar bent met het lezen van dit bericht.

Ik zou allen die dit bericht lezen willen aanmoedigen, om het boek online te lezen.

Link:  HET URANTIA BOEK.

 

Zo, wat is een Magistraal Zoon? Dit is een Dalende Zoon, van het Centrale Universum van Havona, dat wij voordien in de berichten hebben vermeld.

Hij is van het Paradijs.

Er zijn drie soorten Afdalende Zonen die hun oorsprong hebben in het Paradijs.

De Schepper Zonen, (De Michaels van het Universum, zoals onze Christ Michael), de Magistrale Zonen, Avonals genoemd, en de Drievuldigheid Leraar Zonen, Dagelingen genoemd.

 

Het werd verteld in één van onze berichten, dat de Schepper Zonen hun ouderschap vinden in de Vader en de Zoon, en zo de essentie van de Vader en de Zoon aan elk Universum brengen.

Christ Michael zal actueel op deze Aarde zijn wanneer het aangewezen is, en herinner U, gelijk wie die de Zoon heeft gezien, heeft de Vader gezien.

Wanneer de planeten klaar zijn, krijgen zij een Zelfschenking Zoon van Paradijs, en dit zijn Avonals.

Onze planeet,kreeg in plaats van een Zelfschenking Avonal Zoon, Christ Michael 2000 jaar geleden, als Zelfschenking Zoon.

Één planeet in elk universum heeft deze welbepaalde zegen, en dat is de Aarde (Urantia, of Shan) van Nebadon.

Wanneer een Avonal de Zelfschenking Zoon is, is hij altijd geïncarneerd door geboorte, zoals Christ Michael lang geleden.

 

Avonals vindt hun ouderschap in de Zoon en de Geest.

Naast de komst als Zelfschenking Zonen, komen zij ook voor wat een Magistrale Opdracht genoemd wordt.

Gewoonlijk komt een Magistrale Opdracht voor de Zelfschenking Opdracht. Nochtans, wij neigen om dingen in een andere orde te doen op deze planeet. Avonals kunnen eigenlijk bezoeken onder verschillende omstandigheden.

Magistrale Zonen, er zijn er ongeveer één miljard van hen, specialiseren zich in planetair ministerie, en handelen zoals rechters tijdens het veranderen van tijden op een planeet, en wij zijn in veranderende tijden.

 Wij hebben nog geen Magistraal Zoon gehad, tot onlangs.

 

Wij ondergaan wat „de Verbeterende Tijd“genoemd wordt door Christ Michael.

Fundamenteel betekent dit dat wij de tijd goedmaken die we in onze planetaire groei verloren hebben aan de Lucifer Opstand en de andere ongelukkige omstandigheden.

Zo krijgen wij heel wat hulp.

Christ Michael is teruggekeerd, Sananda is terug gekeerd om Planetair Prins te worden, en wij hebben nu een Avonal van Paradijs met een Magistrale Opdracht, één van ministerie, en van voortdurende onderwijzen en opheffing van onze planeet, alsook wij allemaal!

Denk eraan, als U uw toekomst droomt in het zijn.

 

De Drievuldigheid Leraar zonen (Dagelingen) vinden hun ouderschap in de Vader, de Zoon, en de Geest, dus de Drievuldigheid Leraar Zonen.

Dit zijn grote leraren, die gestuurd worden naar vooruitgaande planeten voorafgaand aan de aankomst binnen de tijden van Licht en het Leven.

Met de tijd zullen wij ook sommige Drievuldigheid Zonen zien.

Sommigen van U willen mogelijks document #20 in het Urantia boek lezen, over de Paradijs Zonen van God.

Alvorens ik verder ga, zou ik moeten zeggen, dat de Geest, gebracht wordt naar ieder universum, door de Moeder Geest, ook gekend als de Heilige Geest, die de Schepper Zoon begeleidt.

 

Nu de Avonals kunnen incarnaties zijn of niet.

Door dat dit de officiële eerste Magistrale Opdracht is van de Aarde, zal deze Zoon incarneren, maar niet door geboorte.

Onze Magistrale Zoon wordt Monjoronson genoemd.

Ik heb met HEM geconverseerd vandaag, maar HIJ zal wachten met channeling door mij aan U, tot ergens na de aankondiging van N(G)ESARA. 

Boeddha en Maitreya verkiezen ook te wachten.

 

Wij hadden enkel een aardig informeel gesprek, om elkaar te leren kennen.

HIJ had gewacht op mijn contact, probeerde in feite al verschillende malen door te komen, maar aangezien ik mij van HEM niet bewust was, veronderstel ik dat ik ZIJN energie niet herkende. 

Monjoronson heeft een channeling gegeven aan een ander, en ik ben gevraagd om op dit ogenblik de bron niet te openbaren, eenvoudig uit veiligheidsredenen voor de persoon.

HIJ bepaalt hoe HIJ in het vlees zal verschijnen, door de methode van het niet geboren worden, maar deze van het vertragen van zijn trillingen.

Deze channeling werd gegeven aan die andere persoon in September.

Zo ik zal het nu in plakken( paste).

 

Monjoronson:

 

De vrede zij met U, beste zoon.

Met grote vreugde zal IK MIJ hier vanavond met U vervoegen.

Ik wens U te verlenen wat U oprecht overwogen hebt.

Wees ervan verzekert dat het persoonlijk bericht dat U hebt ontvangen van Serena inderdaad nauwkeurig is.

IK ben op dit ogenblik in het proces van materialisatie hier op Urantia (Aarde).

Dit proces is in tegenstelling tot om het even wat waarvan uw wereld getuige is geweest.

 

Zoals U is verteld, als een materialiserende/gematerialiseerde Magistrale Zoon, handhaaf IK ononderbroken communicatie met het geestelijke koninkrijk, ongeacht MIJN fysieke verblijfplaats op deze planeet... of elders.

Als IK met U en/of met vele anderen wens te overleggen, ben IK gelijktijdig aanwezig om veelvoudige gesprekken te voeren met onnoemelijk veel persoonlijkheden door het universum, met inbegrip van sterfelijken op deze bol.

 

In verband met MIJN aan de gang zijnde materialisatie, herinner IK U eraan dat uw Materiële Zoon en Dochter tien dagen besteedden aan hun hermaterialiseren.

Machiventa’s noodsituatie Zelfschenking hier, was een volledig andere kwestie, aangezien het slechts tijdelijke was voor een klein aantal jaren.

En zoals U weet, bestede Michael meer dan negen maanden in de baarmoeder.

MIJN Zelfschenking op deze bol, echter, zal voor een vrij grote tijdspanne zijn.

Begrijp ook, dat IK gekomen ben van een vrij grote afstand van Paradijs, en hiermee rekening houdend kan U gissen dat inderdaad het lager stappen proces van MIJN materialisatie zal doorgaan voor nogal wat tijd.

 

Niets verandert, MIJN vriend.

Alles waarop U zich momenteel concentreert, moedig IK U aan om verder te gaan.

Er zullen diegenen zijn waarmede IK in contact zal komen, in aanstaande dagen, die momenteel van MIJN sterfelijk personeel zijn, en IK zal elk van hen aanmoedigen voorbereidingen te treffen voor de zaken van ons Vader.

 

Ja, wij zijn nu in een nieuw tijdperk, als de Magistrale tijd komt in een nieuw licht.

Er zullen zich grote veranderingen voordoen in hen die van ganser harte toegewijd zijn met het opheffen van deze planeet, zoals zij meer en meer worden opgeleid om de dienders van allen te worden.

 

IK heb een enorme serie van persoonlijkheden die MIJ begeleiden.

U werkt met een ervan die voor miljoenen jaren bij MIJ is geweest, Serena, en IK verzeker U dat dit proces van "circuit verbinding" dat zich voordoet tussen de twee van U, zich  zal voordoen met stijgende frequentie met vele stervelingen op deze planeet, deze geloof - belijdende zonen en dochters die van ganser harte verlangend zijn om hun leven te wijden aan het worden van de dieners van iedereen.

 

IK verzeker U dat er een Magistrale Staf is die gekend zal worden, een Staf van Te - MATERIALISEREN wezens.

U bent op de hoogte van De Orde van Melchizedek, maar inderdaad zullen er ook vrouwen gematerialiseerd worden in een gelijk aantal, samengesteld in de niet geopenbaarde orde, waarvan uw beste vriend, leraar en gids, Serena er één is.

En, ja, zij zal één van de groep “ te materialiseren personeel “zijn.

 

Dit nieuwe “circuit verbinding“ proces met geloof - geleide stervelingen zal

meer en meer beginnen voor te komen bij ieder van het te materialiseren personeel , zoals elk ervan zich kan verbinden met honderden maal honderden stervelingen die klaar zijn voor zulk een te openen proces.

Zij die hiervoor gekwalificeerd zijn, hoeven het slechts te vragen,

en door hun levend, groeiend geloof en vertrouwen, zal zulk een mirakel

inderdaad een levende en groeiende werkelijkheid worden.

De vertakkingen van zulk een verhouding is voorbij de capaciteit van het huidige sterfelijk begrip, maar IK verzeker U dat iedereen die dienst zal nemen en die zal slagen in dit proces, zichzelf met grote nieuwe bevoegdheid zal vinden voor de zaken van ons Vader.

 

IK ben vereerd om zulk een edele en gelovige groep van sterfelijke apostels en ambassadeurs te hebben die verlangend zijn om tot elke prijs te dienen,

en IK nodig alle anderen uit die uiterst verlangend zijn om te dienen bij

MIJN sterfelijk personeel, om diep binnenin te gaan om mijn vraag en goedkeuring te ontvangen.

Het zal niet mis te verstaan duidelijk zijn, als het uw opperste wens en levende werkelijkheid is om te dienen, met zuivere bedoelingen, groeiende oprechtheid en toewijding.

 

Wij zijn hier aan de rand van veel avontuur, maar denk er zelfs niet aan voor een minuut, dat IK een magisch tapijt zal weven, en dat plotseling alle grote tegenslagen en ziekten op deze planeet zullen verholpen worden.

Het werk is voor degenen zoals U om te doen, MIJN vriend.

Elk van U heeft grote teams van een ongenoemd aantal diverse persoonlijkheden die met U werken.

Rust in de armen van uw Universele Ouders, en probeer niet al deze persoonlijkheden te onderscheiden, want het zou voorbij uw capaciteit zijn om het te begrijpen.

Velen zullen komen en gaan die een deel zijn van elk  apostels/ambassadeurs  team... zij die hoogst gespecialiseerd zijn in specifieke gebieden.

 

Natuurlijk zal er een geheel nieuwe mobilisering zijn van apostels en ambassadeurs onder de diverse leden van MIJN te materialiseren personeel, en anderen die direct of onrechtstreeks die individuele sterfelijken contacteren die momenteel dienen onder de diverse korpsen van de Hoofd Seraphim van de Planetaire Supervisie.

 

Op dit moment, verwacht IK geen drastische veranderingen op deze planeet, zoals ieder van U blijft doorgaan met te worden wat U kunt worden.

Iedereen wordt hoogst begeleid en geleid, en het is slechts aan U om U open te stellen en het toe te laten zich te ontplooien.

Zoals nooit te voren wordt er nu grote benedenwaartse geestelijke druk uitgevoerd op de planeet, en voor dezen die klaar zijn zal er grote opheffing zijn, als hun Morontia / materiële organismen samensmelten en hun frequenties en trillingen omhoog worden gebracht op hogere niveaus.

Als de nieuwe Morontia voorlichting komt voor ieder volgens hun capaciteit om te ontvangen, verzeker IK U dat er veel van U grote nieuwe geheimen/technieken zullen leren in energie beheer.

IK spreek inderdaad van de transformatie, manipulatie en richting van de energie van de zuivere liefde energie.

Sta uzelf toe om over MIJN woorden na te denken, en wees verzekerd dat uw mogelijkheid om te assimileren en te absorberen, sterk verbeterd zal worden als U er naar uitreikt om te rusten in grote vrede in de armen van uw Universele Ouders.

 

Zo ja, IK ben hier en wij beginnen met een nieuw tijdperk.

Ga met nieuw vertrouwen en geloof in uzelf, want met God zijn alle dingen mogelijk. Halleluja, mijn geliefden en weet dat IK hier ben voor iedereen die wenst MIJ te ontvangen.

Dit gezegd, trek IK MIJ terug.

Het was MIJ een genoegen.

 

Candace:

 

De vernoemde "circuit verbinding" is hoofdzakelijk telepathie.

In dit bericht hierboven, zou U het idee moeten krijgen, dat U als "stervelingen" dit kunt ontvangen als U het wenst, en kunt plannen om deel te nemen aan het opheffen van de planeet.

De commentaar over de Materiële Zoon en de Dochter was de opdracht van Adam en Eva die gefaald heeft, zoals die los wordt verteld in de Bijbel.

Er zijn leraren op de planeet in stijgende aantallen om telepathie te onderwijzen.

Het personeel van Monjoronson zal ook de Aarde lopen, zoals hierboven vermeld.

 

Ik stel voor document 52 ook te lezen in het Urantia boek, waar de standaard planetaire tijdvakken beschreven worden.

Van speciaal belang is pagina 594, die de Magistrale tijd behandelt.

Dit document werd geschreven door een Machtige Boodschapper.

Als U het zich nog herinnerd is Moeder Shekhmet een Machtige Boodschapper, en zij schreef enkele documenten in Urantia.

Zij schreef dit document niet, maar haar zielpartner Vader Alcyone deed het.

In termen van de tijdvakken die in dit document worden beschreven, zijn wij in een soort van mengeling van 4, 5, en het bewegen zich in 6 met tijd.

Het 7de tijdvak wordt genoemd de Era van Licht en Leven, en dit is waar de Aarde snel naar toe gaat, in haar opklimming.

Dit is het doel van haar opklimming, en ook van U.

Het materiaal in dit document is het waard om gelezen te worden om uw onderwijs in de groei van planeten te helpen.

Het is gemakkelijker leesbaar dan sommige secties van Urantia.

 

U ziet hierboven in het bericht de commentaar over de morontia materiële organismen die zich mengen, dit is een verwijzing naar de bouw van het licht lichaam, van uw huidige fysieke organismen.

Het vermelde morontia besef, verwijst naar uw geavanceerder onderwijs, het leren over de geestelijke koninkrijken, en zoals altijd is het uw keus om het na te streven.

 

Nu, ik heb mijn lijstleden geschreven dat ik hulp nodig heb in een project, en ik vraag aan al mijn lezers om erover na te denken.

Het is tijd om te beginnen met de voorlichting van geestelijken in de georganiseerde godsdienst.

Ik stel een brief samen om naar hen te verzenden.

Als U reeds geschreven hebt dat U zult deelnemen aan dit project, gelieve niet opnieuw te schrijven, ik heb al uw e-mails.

 

Ik ben alleen op dit moment, tot de financiering voor mijn personeel doorkomt.

Zo velen hebben gevraagd om te helpen en dit zou een prachtige manier zijn om dit te doen.

Ik vraag mensen om uit te kijken naar kerken, en dit kan Moskees en Synagoge in uw gebied omvatten.

Als U in landen buiten de Verenigde Staten leeft, verwelkom ik ook uw hulp.

Ik zal de brief verstrekken, en U verstrekt het werk.

U kunt e-mail gebruiken, als U e-mailadressen kunt vinden.

Als U zich gewone post kunt veroorloven, zou dat beter zijn, aangezien het zo gemakkelijk is om e-mail te schrappen.

Als uw tijd en middelen beperkt zijn, zou ik voorstellen de grotere huizen van verering te selecteren op uw gebied.

 

Ik wil niet dat de brieven verzonden worden tot na de aankondiging van NESARA in de V.S.

Ik heb vele ministers benaderd, om zich af te wenden.

Een recente test post, bracht slechts twee contacten op de 270 verzendingen. Nochtans, betekent het gebrek aan het opnemen van contact niet dat het niet succesvol was, een zaad werd geplant, en velen zouden later contact kunnen opnemen.

 

De brief zal veel krachtiger zijn als hij verzonden wordt na de aankondiging, omdat het zal zeggen dat NESARA een deel is van het Tweede Komst proces.

Ik probeer om het op één pagina te houden, geschreven op een grootte van 10 font om meer ruimte te hebben.

Zelfs als de brieven weg geworpen worden, wordt het zaad geplant, en wanneer de activiteiten van het contact beginnen, en onze daadwerkelijke grote schouw begint, zullen zij wensen dat zij hen niet weg geworpen hadden.

Maar zij zouden hen kunnen houden, als zij er bericht van nemen dat NESARA vóór hun ogen gebeurt.

 

Als U wenst te helpen, en nog niet geschreven hebt naar mij, gelieve een eenvoudige e-mail te zenden, met "I will send letters" als het onderwerp.

(Christ: Voor contact, ga naar de site  AbundantHope.net  en klik op “Contact Us”.)

Verscheidene deden het onlangs niet, zodat mijn sorteren een beetje moeilijker was.

Ik hoop dat de kennis van de aanwezigheid van deze Zoon van Paradijs U opbouwend zal helpen tijdens de wachttijd.

Ik ben nog steeds "in de wolken" vandaag, na mijn bespreking met Monjoronson.

Ik voelde grote liefde en aanwezigheid van het zijn, en de telepathie kwam met het zelfde gemak en comfort waarvan ik houw als met dezen die ik heb voorgesteld aan U over de vele maanden.

 

Dit is een zeer aardige kerel!

Natuurlijk, ik veronderstel dat de Paradijs Zonen, het altijd zijn.

Wees in vrede, ik verzeker U, NESARA zal gebeuren.

Tijdens dit wachten, zal het Amerikaanse publiek aanvaarden dat M. Bush en zijn team droevig tekort schiet.

En opnieuw, is er nieuw bewijsmateriaal over New Orleans, en 9/11 is bijna vergeten.

De aankondiging van NESARA zal waarschijnlijk schokkender zijn voor het collectieve bewustzijn van de V.S., dan 9/11 was.

U zult nog altijd rotsen moeten zijn, nu en tijdens de komende maanden van grote veranderingen.

Geniet van het bericht hier boven van deze Avonal Zoon.

 

Ik blijf werken aan het website materiaal, en wij zouden de website vóór het eind van de maand moeten openen.

Er zal een besprekingsforum zijn, en een verscheidenheid van nieuw materiaal, veel ervan voor geestelijken die de site zullen bezoeken.

Ik zal ook een paar van mijn directeuren van mijn organisatie introduceren.

Natuurlijk, zullen de verlopen berichten ook worden gepost.

Op het besprekingsforum, zal er een sectie zijn om Messiaanse ideeën om te bespreken, plus verscheidene andere geplande secties.

Ik heb mijn dagen doorgebracht met niet alleen te schrijven,maar ook met het  belangrijke leren, en de planning van AbundantHope.

 

Ik werk opnieuw een beetje meer met Sananda.

Zijn wereldwijd hoofdkwartier, de bureaus van de Planetaire Prins zal in de Verenigde Staten zijn.

De plaats zal later worden aangekondigd, als het aangewezen is.

AbundantHope zal dicht geassocieerd zijn met zijn werken.

 

Groeten, Candace.

 
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2022 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Artikelen/berichten
Latest Headlines
Nederlands: AANDACHT VERSUS CONCENTRATIE: INCLUSIEF OF EXCLUSIEF
Nederlands: HET ONDERMIJNEN VAN ABSOLUTE WAARDEN
Nederlands: Sinterklaas komt naar de stad !!
Nederlands: Update over de Computer problemen en andere zaken.
Nederlands: Weinigen zijn ontwaakt.
Nederlands: Een Merkabah Energie Anker.
VERHANDELING 55 from Urantia Book
VERHANDELING 52, PLANETAIRE TIJDVAKKEN VAN STERVELINGE of Urantia Book
VERHANDELING 54 PROBLEMEN VAN DE OPSTAND VAN LUCIFER
Doel van deze Nieuwe Sectie ”U.B.”
De fysieke verschijnselen tijdens het Ascensie proces.
Interessant tussendoortje, voor een plan na Jupiter
Schrijven om de tijd te passeren terwijl ik wacht
TIJD IS OP!
"Bevelhebber Adama"?Alstublieft zeg!!
“Stasis 101” Verwarring en Vreugde
Jess Anthony, Orakel voor Christus Michael, Sananda Immanuel, en Abraham Lincoln
De Plaats van het moederschip CAPRICORN
Christ's Blog containing translations in Dutch
Inleiding om ” Een Messias “ te worden.