categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Swedish Translations Last Updated: Jan 14, 2020 - 12:07:47 PM


Några kommentarer från Mother Mary
By Mother Mary thru Shellee-Kim
Nov 26, 2013 - 2:50:37 PM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

Hi, did a translation of this one, thought it to be maybe one of the very direct and importantly informative of the recent ones.

Marayah


Några kommentarer från Mother Mary
Genom Shellee-Kim
3 okt 2013 - 06:55:37

9 September 2013:

Kom ihåg, att er värld kommer att inträda i nödläge, kris-situation, i ett antal veckor. Och det kommer att bli stor oreda och förvirring bland massorna. Därmed behovet för alla på hela kloden att förbereda sig så gott de kan.

Våra rainbow Ljus-kämpare kommer att förväntas gå i envar aktion som behövs och krävs i ögonblicket -oavsett om det rör sig om besvarandet av frågor på ett tydligt, enkelt och koncist sätt, att utgöra ett extra par händer på marken för att bistå vid distribution av varor eller att inta ett offentligt podium för att tala mer officiellt och då möjlighet uppstår.

Ni kommer alla att hållas mäkta upptagna och det kommer att verka, som om det finns en oupphörlig rad av uppgifter och krav som andra ställer på er att sköta. Samt i era egna liv.

Vad vi talar om här är de preliminära introduktioner födda av kaoset er värld kommerr att känna nu, innan 3DD sätter igång.

Prioriteten är att hålla huvudet så kallt som möjligt i de specifika omständigheter ni kommer att ställas inför. Och be, be, be om era änglar, guider, CM och Source's bistånd och skydd i era dagars många stunder. Och även när ni utför Faderns tjänande verksamhet att hjälpa och upplyfta de många andra runt omkring er som behöver det.

Det kommer också många uppdrag, som nu är en del av planen för en del av er som kommer att ställa upp för praktiska ändamål.

På grund av att elnätet går ner, kommer många av er nu också att testas på hittills oprövade sätt. Vi ser detta som en underbar inlärningskurva. Särskilt som din tillit till din inre röst och förbindelse till Source kan växa sig allt starkare. Detta, skall du få inse, kommer att vara en välsignelse i förklädnad. Även om den kanske inte erkänns i det ögonblicket som sådan.

Alltför många av er har drabbats av struts huvudet-i-sanden syndromet. Och det är detta som kommer att medföra den värsta chocken. Så var beredda att ta itu med dem som lider på detta sätt.

Detta är allt för nu.

Din älskade och ständigt kärleksfulla Mother Mary

© Copyright AbundantHope.net alla rättigheter reserverade
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2020 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Swedish Translations
Latest Headlines
Seraphin Meddelande 225: DIN SUVERÄNITET GICK FÖRLORAD TILL ISCENSATT ERSÄTTNING
ISON target för läsare
Några kommentarer från Mother Mary
"Att välja fred"