categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Jess Last Updated: Jan 14, 2020 - 12:07:47 PM


Nederlands: Siraya bespreekt de onvermijdelijke Aard veranderingen.
By Siraya door Jess Anthony, vertaling André V.C.
Oct 29, 2011 - 10:06:08 PM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

 

Siraya bespreekt de onvermijdelijke Aard veranderingen.

Door Jess Anthony

26 Oct., 2011 - 19:27u

 

Siraya bespreekt de onvermijdelijke Aard veranderingen

 

10-25-11

 

Siraya, ik voel dat u wenst commentaar te geven. Ik vraag u om mijn geschreven stem te gebruiken om over onze situatie te spreken zoals u het op dit moment ziet.

 

Jess, ik kan nu tot u spreken. Mijn stem is uw stem deze avond. Wij observeren de ontwikkelingen op Aarde en zijn enthousiast in het zien van de nabijheid van de vervulling van  deze fase van hun evolutie. Dit is een periode van grote verwarring geweest, en velen hebben lessen geleerd om dit in de toekomst te vermijden. Een kleiner aantal is ontwaakt tot hun innerlijke verbinding met het spirituele universum dat hen omgeeft. Ieder van hen is deel van uw Schepper Michael's visie betreffende hoe zijn universum groeit en met zijn problemen omgaat. Ieder heeft een rol, en ieder moet zijn of haar plaats in het borduurwerk aanvaarden die de groei en de exponentiële lering van het collectieve mensdom toont.

 

Ik zeg wij observeren omdat wij de toezichthouders zijn voor de ontwikkeling van ieder universum binnen ons superuniversum van Orvonton. Ieder universum heeft zijn eigen doel, en de uitwerking van iedere groep van problemen inherent aan zijn ontwerp is omschreven door de manier dat het zich ontwikkelt en zijn kernproblemen aanpakt. Urantia, zoals Aarde in onze registers genoemd wordt, heeft haar deel gehad in de knoeierij en de overtuigingspogingen om haar plaats in de schepping van Christ Michael te weigeren. Lucifer, zoals u weet, heeft velen tegen de plannen van Christ Michael opgezet, en Urantia werd in quarantaine gebracht voor de heropvoeding van velen van degenen die zich aan de kant van Lucifer geschaard hadden.

De tijd van Lucifer is voorbij, zoals u weet. Hij verkoos ongeschapen te worden, en zijn volgers zijn nu zonder leider. Ze blijven handelen alsof ze nog een doel hebben, maar het is een verloren zaak. De negatieve invloed die deze verwerping van Christ Michael veroorzaakt heeft is onmeetbaar. Het gevolg van deze ommekeer is vandaag evident op uw planneet. De waarheid van spirituele eenheid en medeleven werd omvergeworpen en vervangen door een zoeken naar individuele macht ten koste van de rechten van iedereen die in de weg stond. Het begrip van de mens en zijn rol in het geschapen universum is voor hem doelbewust verborgen geweest,  en  zijn zelfkennis  werd afgestompt om weinig inzicht in zijn spirituele natuur te verschaffen. Hij is getraind om niet te denken noch te voelen anders dan hetgeen voor hem voorgeschreven werd door degenen die de macht bereikten. Deze omgekeerde opvoeding heeft het grootste deel van de aardbewoners politiek manipuleerbaar en zonder intellectueel onderscheidingsvermogen gemaakt.

 

Deze agenda heeft de weinigen die de controle bemachtigd hebben toegelaten om de meerderheid van de aardbevolking te gebruiken voor hun eigen belangen. Hun daden zijn begonnen in oppositie tot de doelstellingen van Christ Michael en zijn onverminderd voortgezet tot op vandaag. De globale natuur van deze onderbreking heeft de spirituele werkelijkheid van de Aardse schepping weggevreten. De aandacht van de mens is nu meer gefocust op zijn omgeving en zijn waarneming van zijn positie dan op zijn spirituele natuur en het bestaan, verder dan de details van zijn incarnatie. Hij is het bewustzijn verloren dat hij een eeuwig deel van het universum is dat gecreëerd werd voor deze fase van zijn ervaring.

 

De zijnsconditie van de Aarde was voorzien als een mogelijkheid maar niet geprojecteerd als de waarschijnlijke richting die Christ Michael's schepping zou nemen. De schilderachtige plaats die Hij schiep als Aarde is bezoedeld en bijna onherkenbaar geworden. De mens weerkaatst zijn omgeving omdat hij, spijtig genoeg, zijn verbinding met Christ Michael vergeten is.

 

De transformatie die beslist werd voor Urantia zal haar origineel karakter en natuur herstellen. De mens zal ontwaken tot zijn omgeving en tot het doel van zijn bestaan op deze planeet. Hij zal de rol begrijpen die hij moet spelen. Hij zal de wisselwerking zien met alle anderen die werken om deze verandering tot stand te brengen.

 

De mens zal een reservoir van licht en energie worden. Zijn doel zal klaar en lichtend zijn voor de richting die hij als fysisch wezen gaat. Zijn daden zullen beslist worden met verantwoordelijkheid en een bewustzijn van zijn functie als deel van het spirituele geheel.

 

Deze staat van spirituele verlichting wordt niet direct bereikt, zelfs als Christ Michael de parameters vormt voor hetgeen het meest waarschijnlijk is in dit nieuw agenda. De mens verwijdert zich van de boeien van zijn meesters, maar zijn verankerde gewoonten zijn moeilijk zomaar uit te wissen. De transformatie die begonnen is zal in fazen gebeuren en is afhankelijk van de welwillendheid van de mens om zijn doel te bereiken.

 

Het scenario dat Christ Michael ontworpen heeft zal zijn bedoelingen vervullen met minder problemen dan voorzien was, alhoewel zijn realisering dat de mens een mentale schok moet krijgen om een paradigma verschuiving te erkennen in culturele normen, hem schijnt te overtuigen dat de mens enkele van de resultaten van zijn zorgeloze behandeling van de Aarde moet ervaren door het verliezen van vele van hetgeen verondersteld wordt basis behoeften te zijn. Zijn noodzaak om in zijn interacties met anderen te evalueren en compromissen te sluiten zal een nieuwe manier starten om zijn plaats te zien als deel van Urantia's missie.

 

U vraagt naar details en projecties. Ik kan u die niet geven. Uw situatie op Aarde is alleenlijk de uwe, en uw werkelijkheid zal zijn wat u zal er van zal maken. Spirituele waarheid wil zeggen bestaan binnen de parameters van uw gekozen leefstijl en die verzoenen met de intenties en keuzen van uw Schepper. Christ Michael Aton ontwierp en maakte zijn universum van Nebadon om aspecten te exploreren van een incarnatie met een drie-eenhieds geest. Uw bestaan op Urantia heeft enkel  bepaalde aspecten onderzocht van hetgeen een veel groter concept is. Deze werden gefocust op de beperkingen van dualiteit en gebrek aan spiritueel bewustzijn die uw opgeschreven geschiedenis vorm gegeven heeft.

 

Dit onderzoek heeft zijn doel bereikt, en het is nu tijd voor degenen die verder mee willen met de evolutie van Urantia om zich klaar te maken voor de volgende fase van het bestaan. De fysieke vorm van Urantia zal zich aanpassen aan nieuwe golven van energie en een hogere trilling van bewustzijn. Alle dingen verbonden met de planeet zullen veranderen om zich aan deze evolutie aan te passen. De mens, als deel van die fysieke belichaming, zal zich ook aanpassen en nieuwe vormen aanvaarden om de nieuwe niveaus van energie en informatie aan te kunnen.

 

Ik zou willen dat ik u de specifieke politieke en economische ontwikkelingen kon mededelen, maar zoals de energie in uw universum, zijn zij in flux en geen enkel resultaat staat vast verder dan de werkelijkheid van de verandering van uw planeet. De noodzaak voor hervorming, echter, zal bestaande veronderstellingen forceren om te evolueren. Degenen die niet kunnen of niet willen veranderen zullen niet kunnen verder bestaan.

 

Kijk naar de resultaten van hetgeen aan het gebeuren is. Reportages en commentaren zijn misleidend, om niet te zeggen totaal gelogen. Deze onwaarheden leren u om de conclusies te aanvaarden die zij u aanbieden zonder enig individueel onderzoek of nazicht.  Interpretaties aanvaarden zonder uw eigen opinies te bepalen is onbezonnen.

 

Om deze onvermijdelijke verandering te overleven moet de mens zich fysisch en emotioneel voorbereiden. Hij moet klaar zijn om te verhuizen indien nodig. Hij moet voldoende uitgerust zijn om welke graad van weerstand ook, te behouden. Hij moet welwillend participeren  met de idee van nieuw inzicht te bereiken. Deze nieuwe waarneming zal beginnen met het definiëren van de betrokkenheid van de mens in zijn omstandigheden en met degenen waarmee hij in wisselwerking is. De veranderde Urantia zal weerkaatst zijn in de veranderingen van het gedrag en de attitudes van de mens. Dit totale één geworden geheel zal samen opstijgen.

 

Ik spreek tot u als vertegenwoordiger van de Schepper Bron in Orvonton. Wij zijn tevreden met hetgeen aan het gebeuren is op de favoriete planeet van uw Schepper.

 

Siraya

 

Dit bericht, in deze vorm,  is beschermd onder auteursrecht van http://abundanthope.net/pages/  het mag overal geplaatst worden op de web zolang het op geen enkele manier wordt gewijzigd en een vermelding naar deze site gedaan wordt. Er wordt aanbevolen dat u het gehele bericht overneemt, en indien dit niet mogelijk is, gelieve te vermelden dat de rest op deze site kan gevonden worden. Dank u, Candace.

 

 

http://abundanthope.net/pages/Jess Anthony 29/Siraya-Discussses-Earth-s-Inevitable-Change.shtml
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2020 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Jess
Latest Headlines
Nederlands: ESU VERKLAART WAT ER KOMT
Nederlands: ESU SPREEKT OVER VELE ONDERWERPEN
Nederlands: Esu , Aton , Siraya , en Schepper Bron spreken van onvermijdelijke veranderingen.
Nederlands: ESU GEEFT DE WAARSCHUWING VOORBEREID TE ZIJN
Nederlands: Christ Michael Aton reageert op Realiteit en Creatie
Nederlands: Esu heeft een agenda.
Nederlands: ATON ZEGT WEES GEREED
Nederlands: Monjoronson spreekt over zijn Post Stasis Missie.
Nederlands: Esu spreekt publiekelijk over de Komende Veranderingen.
Nederlands: Esu spreekt voor Christ Michael Aton
Nederlands: Christ Michael zegt, Gordijn Open!
Nederlands: KORTE UPDATE VAN CHRIST MICHAEL.
Nederlands: Esu’s opmerkingen over Stasis.
Nederlands: Siraya bespreekt de onvermijdelijke Aard veranderingen.
Nederlands: Christ Michael Aton spreekt specifiek tot de VS.
Nederlands: Aton spreekt over waar op te letten.
Nederlands: Christ Michael Aton zegt dat Het gestart is.
Nederlands: Papa bron spreekt over sluiting en verandering.
Nederlands: Esu spreekt over Leven in Waarheid.
Nederlands: Esu's Paas Update