categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Jess Last Updated: Jan 14, 2020 - 12:07:47 PM


Nederlands: Esu spreekt over onderwijzen na Stasis.
By Esu door Jess, vertaling Lilian A.
Aug 9, 2010 - 11:36:25 PM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

 

From AbundantHope.net

Jess Anthony
Esu Speaks on Post-Stasis Teaching
By Jess Anthony
Aug 8, 2010 - 9:51:10 AM

 


Esu spreekt over onderwijzen na Stasis.
Esu door Jess, vertaling Lilian A.


 
8 augustus 2010.
 
Esu, ik heb begeleiding nodig. Spreek tot mij over mijn rol en hoe wij herbouwen moeten na Stasis. Ik heb begrepen onderwijzen en communicatie. Misschien vindt U dit overbodig of is mijn inzicht misschien onjuist. Ik vraag aan U een uitleg wat U ziet als de manier waarop wij culturele veranderingen moeten aanpakken waar wij mee gaan werken.
 
Jess, laten we praten. Het zijn verschillende vragen die u stelt. Verscheidene die u insluit. Ik zal spreken over uw bezorgdheid met een opsomming of overzicht van wat ik als het meest noodzakelijke en onmiddellijke zie. Post-Stasis zal een tijd zijn van verwarring en onbegrip, ondanks de natuurlijke overtuiging dat verandering noodzakelijk is. De mensen op aarde zullen hier voor een reden zijn en wij hebben besloten wie dat zijn op dit moment. Iedereen zal geloven, op de een of andere manier, dat de samenleving in een nieuwe richting moet gaan. Voor velen mag dit politiek lijken, voor anderen, mag dit een nieuwe vrijheid zijn zich te uiten. Dit is een wereldwijde situatie en het concept van de inwoners voor zichzelf wakker te worden en hun individuele doel zal vele niveaus van inzicht hebben. De meesten zullen maar een glimp hebben dat er iets anders is. Anderen zullen een vollediger inzicht hebben en herkennen dat hun rol in deze nieuwe maatschappij is raadgevers en leiders te zijn.
 
De zogenaamde Lichtwerkers zullen het voortouw nemen. Echter, dit moet ook gericht en gecoördineerd worden en de opleiding die hiervoor komt tijdens Stasis zal zorgen voor de structuur die zij herkennen om te gebruiken. Dit is geen vastgestelde lijst van regels maar een systeem dat van nature komt uit het besef van de noodzaak van eenheid met de structuur van het Universum zoals ontworpen door Christ Michael.
Bewustzijn van in-een-lijn zijn en zekerheid zal leiden tot het vormen van richtlijnen die dit gevoel van evenwicht en verlichting zal bekrachtigen. Regels en wetten zullen omarmd worden door hun geschiktheid. De gewone behoefte om deze wetten te omzeilen zal minder overheersend worden door het groeiend bewustzijn en onderwijs vervangt vermoedens en verkeerde informatie die in het verleden werd aangeleerd. Gewoontes veranderen niet in een nacht, maar het realiseren om tekort te komen aan de doelen van Christ Michael zal een voortdurende herinnering zijn in hun denken. Na de stasis zal het onmogelijk zijn voor hen hun plaats in Christ Michael's schepping te negeren.
 
Omdat een groot deel van de bevolking nog steeds weinig besef zal hebben van wat er gebeurd is, zal het cruciaal zijn onderwijs en inspirerende herbeoordelingen van waarnemingen te starten. Leraren moeten onderwijzen door voorbeelden en door echte instructies. Dit zal de vorm hebben van echte klassen, als ook spontane een-op-een gesprekken. Ieder contact met een ander persoon is een kans om te onderwijzen. Dit is de uitdaging om een Lichwerker te zijn na de Stasis. Uw rol is voorbestemd anderen te leiden.
 
Deze leiding zal worden bereikt door steun en aanmoediging. Ongemakkelijke levensomstandigheden en de stress van onzekerheid zullen voor een forum zorgen die in eerste instantie alternatieven aanbiedt. Interactieve gemeenschappen die zelfbehoudend-en verzorgend zijn in alle betekenissen van het woord zullen het mandaat krijgen door diegenen die geroepen worden deze ontwikkeling te leiden.
 
Politieke systemen die alles betrekken en representeren zullen het doel zijn van diegenen aangetrokken tot gemeenschapsorganisatie. Persoonlijke ontspanning en verrijking zal het doel zijn van diegenen betrokken bij het coördineren van artistieke en creatieve expressie. Voldoening hebben zal de focus zijn in plaats van geldelijk gewin door de werken en gecreëerde expressie. Religieuze en politieke vernieuwing zal het meest belangrijke mandaat zijn om te werken naar post-Stasis.
 
Ik zal rechtstreeks met groepen over de gehele wereld werken om vorm te geven aan de nieuwe opvatting van de maatschappelijke functie en de rol van de mens hierin. Religieuze leiders zullen herkend worden door hun gebrek aan ware leiding - voornamelijk door het bewijs van hun werk in het verleden - en politieke structuren zullen worden herbouwd. Dit zal gebeuren door groeiende bewustwording en duidelijkere voorstellingen van het bedrog in het verleden. Veel van mijn werk zal worden uitgebreid met nieuwe systemen van onderwijs en door de onmiddellijke voorbeelden geleverd door de verlichte media. Ware voorbeelden zullen beschikbaar worden gesteld en de mensen zullen toegang hebben tot een volledige verklaring van alles dat in het verleden werd verborgen.
 
Heropvoeden door zelfobservatie zal, op zichzelf, leiden tot een verschuiving in gewaarwording en opent het denken van de mensen voor nieuwe verklaringen.
Deze her-opvoeding zal een veelzijdige streven zijn en het moet ingevoerd worden op alle terreinen van activiteiten en onderzoeken om verandering in de waarneming van de plaats van de mens in Christ Michael's universum mogelijk te maken. Er zullen duidelijk tekens die deze richting op wijzen zodra de mensen hun leven na de Stasis weer oppakken, maar het zal ook cruciaal zijn dat begeleiding en gecoördineerd onderwijs ingevoerd wordt om deze verandering in denken voort te zetten en te versterken.
 
Uw rol in deze is als ik U omschreven heb. U zal mijn stem zijn die deze zaken zal uitleggen aan de verschillende gemeenschappen die wij aanspreken. Er zullen vele niveaus van bewustwording zijn die wij moeten aanpassen en er zal goed georganiseerd verzet zijn tegen onze woorden die afstammen uit conditionering uit het verleden en foutief geïnformeerd geloof. Dit is wat het is en moet benaderd worden zoals het is en vanuit de basis die het heeft. Het nivo van begrip zal het uitgangspunt zijn in iedere situatie.
Het doel is om te informeren, niet meer verdeeldheid te scheppen. Herkenning van beperkte waarneming moet op een natuurlijke manier en door middel van een geloofwaardig argument tegen aanvaarde parameters worden bereikt.
De mens moet voelen dat hij verbonden is met een deel van hemzelf dat hij vergeten is.
 
Ik denk dat dit voldoende is om vandaag te posten.


Alle teksten van de leden van de AbundantHope zijn auteurs rechte lijk beschermd door © 2005-2010 AbundantHope - alle rechten voorbehouden.
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2020 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Jess
Latest Headlines
Nederlands: ESU VERKLAART WAT ER KOMT
Nederlands: ESU SPREEKT OVER VELE ONDERWERPEN
Nederlands: Esu , Aton , Siraya , en Schepper Bron spreken van onvermijdelijke veranderingen.
Nederlands: ESU GEEFT DE WAARSCHUWING VOORBEREID TE ZIJN
Nederlands: Christ Michael Aton reageert op Realiteit en Creatie
Nederlands: Esu heeft een agenda.
Nederlands: ATON ZEGT WEES GEREED
Nederlands: Monjoronson spreekt over zijn Post Stasis Missie.
Nederlands: Esu spreekt publiekelijk over de Komende Veranderingen.
Nederlands: Esu spreekt voor Christ Michael Aton
Nederlands: Christ Michael zegt, Gordijn Open!
Nederlands: KORTE UPDATE VAN CHRIST MICHAEL.
Nederlands: Esu’s opmerkingen over Stasis.
Nederlands: Siraya bespreekt de onvermijdelijke Aard veranderingen.
Nederlands: Christ Michael Aton spreekt specifiek tot de VS.
Nederlands: Aton spreekt over waar op te letten.
Nederlands: Christ Michael Aton zegt dat Het gestart is.
Nederlands: Papa bron spreekt over sluiting en verandering.
Nederlands: Esu spreekt over Leven in Waarheid.
Nederlands: Esu's Paas Update