From AbundantHope.net

Gekanaliseerde berichten Jess
Nederlands: Esu spreekt over Leven in Waarheid.
By Esu door Jess Anthony, vertaling Lilian A.
May 5, 2011 - 10:27:28 PM

 

From AbundantHope.net

Jess Anthony
Esu Speaks on Living the Truth
By Jess Anthony
May 5, 2011 - 9:39:22 AM

 

Esu spreekt over Leven in Waarheid

Esu door Jess Anthony, vertaling Lilian A.

5-5-11                                   

Esu, ik moet me verbinden. Spreek tot me, als u wilt, over wat er gebeurt, wat er komt en wat te verwachten is. Dit voelt definitief als een sorteertijd.

Jess, het is tijd om meer te vertellen. Veel dingen gebeuren, zoals u vermoed. Meer dan kan worden onthuld of hier besproken. U vermoedt het een of ander. U ziet elementen hiervan in uw belangrijkste nieuwsstroom, hoewel veel ook wordt bedekt of verborgen. Ik kan over slechts een paar onderwerpen openlijk spreken.

Veel met betrekking tot het Obama/Osama verhaal is opgespeeld. Het meeste dat u hoort is niet waar. De omstandigheden en de methode worden gebruikt om de publieke opinie nog meer te manipuleren. Het Amerikaanse volk, als geheel, wordt gemakkelijk in de richting geleid die machtige belangen hen wensen te gaan. De bredere kring van waarnemers en toeschouwers worden gevoed met informatie die de illusie scheppen die de leiders willen.

De beste bronnen van informatie zijn de alternatieve onderzoekers en die paar klokkenluiders die niet bang zijn om op te staan tegen het systeem dat hen lang heeft beheerst. Deze stemmen van waarheid worden algemeen genegeerd door het publiek. Dit was het voornemen in het scheppen van een gewaarwording in hun hoofden van machteloosheid tot hen verteld wordt  iets te doen door de zogenaamde politieke leiders. De weinig gepresenteerde halve waarheden dienen hun doel en overtuigen iedereen dat hun versie van de werkelijkheid klopt.

Mensen worden wakker van deze misleiding en beginnen zich af te vragen wat hun verteld wordt. Algemeen geaccepteerde voorbeelden van leugens verteld door de regering of gemeenschappelijke leiders hebben een indruk gemaakt en, als gevolg, worden mensen minder gemakkelijk overtuigd.

Dit is onderdeel van de rol die ik u allen op dit moment wil laten opnemen. Blijf onderzoeken en uitzoeken wat als waarheid gepresenteerd wordt in het licht van uw gevoel van verbinding met uw schepper. Uw reacties en opmerkingen maken golven van energetische ondersteuning die de geldigheid van een versie boven de andere bevestigen. Dit is activisme op de pijnloze manier. Uw opmerkingen worden als geloofwaardig beschouwd als u ze ondersteund met de kracht van overtuiging.

In het scheppen van deze golven van ondersteuning, moet u voorzichtig zijn hoe u uw opmerkingen vormgeeft. U wilt geïnformeerd zijn en overtuigen met geverifieerde informatie onder het uiten van uw beweringen. U wilt uw opmerkingen ook presenteren op een geloofwaardige manier, niet met de bedoeling uw publiek door neerbuigendheid of spot in het harnas te jagen. Dit soort gedrag is afhankelijk van emotionele wapens opgebouwd uit ervaringen uit het verleden en vooroordelen.Als u weet dat u gelijk hebt en u uw opmerkingen als feiten kunt neerzetten, zult u niet de behoefte voelen om te vernederen of te kleineren. Dat dient geen doel in het spreken van de waarheid, eenvoudig en duidelijk.

Door dit te doen, zult u vermijden aanstoot te geven aan een defensief tegenargument gemaakt om u weg te leiden van de gebieden van kwetsbaarheid en verdenking die de luisteraar niet wilt erkennen. Op deze wijze heeft u een succesvolle inbreuk gemaakt in de defensieve façade gebruikt als onbedachte verdediging. Uw onontkoombare inzicht is meer effectieve overredingskracht dan een door u uitgebreide batterij van aanvallen in de minder effectieve methode die uw luisteraar voorstelt en hoopt dat u kiest.

Wat betekent dit, vraagt u ? Ik wil lichtwerkers die overtuigend zijn op een eenvoudige manier die verwachte benaderingen en mentale verdedigingen omzeilen. Veel lessen moeten worden uitgevoerd en ik wil iedereen een voorbeeld  laten zijn van waarheid te tonen door gedrag. Christelijke acties die de waarheid van de visie van Christ Michael Aton vertegenwoordigen zijn helder en duidelijk. Ze zijn evenwichtig en harmonieus en niet afhankelijk van emotionele triggers om hun argument te dragen. Lichtwerkers laten hun waarheid zien door hun keuzes en hun acties.

Overtuiging heeft rustige kracht; het is niet passief. Het demonstreren van waarheid is een voortdurende actie die betrokkenheid en vastberadenheid vereist. De waarheid ontdekken vereist doorgaan met zoeken van inzicht en bewustzijn. Inzicht benodigd passend bedrag. Passend gedrag kiest acties die overeenkomen met de volheid van iemands bewustzijn. Waar bewustzijn omvat een verbinding met de ware essentie van anderen.

Als gebeurtenissen zich ontvouwen en desinformatie wordt uitgezonden en geplaatst, moet u een gevoel van stabiliteit en zekerheid aanleren. Zij die mij helpen moeten rotsen zijn in het midden van de chaos die om hen heen plaatsvindt. Zij moeten voorbeelden van de waarheid zijn omdat zij eerst gevraagd hebben om bewust te zijn wat de waarheid is. De waarheid is altijd duidelijk voor diegenen die het zoeken.

Esu.

 

 

© 2005-2011 AbundantHope - alle rechten voorbehouden


All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2017 AbundantHope - All rights reserved