categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Jess Last Updated: Jan 14, 2020 - 12:07:47 PM


Nederlands: Esu’s visie voor een Veranderde Wereld.
By Esu door Jess Anthony, vertaling André V.C.
Nov 12, 2010 - 9:47:34 PM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

 

From AbundantHope.net

Jess Anthony
Esu's Vision for a Changed World
By Jess Anthony
Nov 11, 2010 - 9:52:48 AM

 

Esu's visie voor een Veranderde Wereld

Esu door Jess Anthony, vertaling André V.C.

 

 

11-10-10

 

Esu, ik vraag voor commentaar over uw visie in verband met waarheen wij zullen gaan na Stasis. Hoe zullen we ons voorbereiden en hoe zullen we de situatie aanpakken die we zullen vinden wanneer we terugkomen. Hoe zullen we werken met de overblijfselen van ideeën en systemen? Hoe zullen we herinneringen en overtuigingen aanpakken die in tegenstelling staan tot de visie van Christ Michael? Spreekt over wat U ziet als de meest dringende problemen en zegt hoe we het best een oplossing kunnen vinden.

 

Jess, er is niet veel waarover we deze avond kunnen spreken. U bent moe, en mijn commentaar zal uitgebreid zijn en vele punten belichten. Ik zal u echter een overzicht geven zodat u voorbereid kunt zijn betreffende de richting waarin mijn commentaar zal gaan.

 

Mijn terugkeer na Stasis zal stapsgewijze gebeuren. Ik zal de richting overzien die de terugkerende inwoners nemen betreffende het bewuster verdergaan met de ascentie vooruitgang, maar mijn letterlijke, fysieke aanwezigheid zal zich niet snel manifesteren. Ik zal mijn spirituele vorm nog voor verschillende jaren houden tijdens mijn discussies betreffende de hoofdproblemen die de wereld obsederen. Godsdiensten moeten leren samenwerken en de gemeenschappelijke waarheid zien als hun basis. Regeringen moeten leren dat ze vertegenwoordigers zijn van verlichte mensen en begrijpen dat de stemgerechtigden de stemmen zijn die hun daden controleren. De economische beschouwingen die nu een zorg zijn zullen eveneens een probleem zijn die moet aangepakt worden.

 

Al deze problemen zullen meer direct benaderd worden door de lichtwerkers, alhoewel ik de rechtstreekse invloed die mijn fysiek lichaam zal genereren zal vergroten om deze problemen te helpen oplossen. Ik zal globaal spreken en u zult mijn stem zijn. Ik zal de band tussen ons versterken tijdens Stasis, en u zult bekwaam zijn voor mij te spreken hoever u ook wenst te gaan.

 

11-10-10

 

Laat ons verder over deze punten spreken. Ik wil verduidelijken wat ik bedoelde in verband met mijn fysieke vorm. Ik zal geen fysieke vorm hebben zoals ik twee duizend jaar geleden had, maar ik zal een verschijning hebben die zichtbaar zal zijn voor het grootste deel van de inwoners die teruggekomen zijn na Stasis. Mijn trillingsfrequentie is voor het ogenblik te hoog om te materialiseren in het soort lichaam dat u van mij verwacht. Ik zal meer licht gecenterd zijn en minder laag-dimensioneel. Eens dat de mensen op aarde hun eigen trillingspeil zullen verhogen, zullen zij bekwaam zijn om mij duidelijker te zien. Anders zal ik meer als een aura verschijnen. Ik zal identificeerbare eigenschappen hebben, maar de vorm zal doorzichtiger zijn.

 

Daarom zal ik met u zogezegd als "vertaler" werken. U zult een zichtbare bron zijn voor het publiek voor concretere identificatie.  Degenen die ontvankelijk zijn voor spirituele communicatie zullen me ook kunnen horen, maar mijn verwoord spreken zal door u gebeuren. Ja, dit zal een twee delen entiteit zijn enigszins gelijkaardig aan de dubbele incarnatie die ik had met Christ Michael Aton.  Wij zullen gescheiden zijn maar verbonden in sommige aspecten.

 

Ik plan om zeer "zichtbaar" te zijn tijdens en na Stasis. Ik ontving de taak om de ascentie op de wereld te coördineren. Ik zal de uitdrukking zijn van Christ Michael Aton's visie voor deze planeet. Ik deel die verantwoordelijkheden met Machiventa Melchisedek, die de geestelijk gebaseerde opzichter blijft en Planetaire Prins nadat ik hier mijn werk zal voltooid hebben.

 

U en grote aantallen lichtwerkers die tijdens Stasis training zullen krijgen zullen de leiders zijn in het oprichten van systemen en processen nodig om de problemen aan te pakken waarmee u zult geconfronteerd worden. Er zal een gecoördineerde inspanning zijn om samen te werken in gemeenschappelijke actie. U, lichtwerkers zullen de redenen begrijpen waarom daden moeten gebeuren op een bepaalde evenwichtige manier. U zult opgeleid worden om dit begrip over te dragen op anderen en om bekwaam te zijn om de waarheid van deze bedingen te bewijzen.

 

De bevolking waarmee u zult te doen hebben zal bestaan uit deze inwoners, geselecteerd om op de Aarde te blijven om het ascentie proces, dat Gaia begon, verder te voltooien. Het geofysisch landschap zal veranderd zijn, eens dat Stasis voorbij is. Een deel van uw initieel werk zal zijn het helpen van anderen om zich aan te passen aan hetgeen ze zullen vinden. Velen zullen van het aardoppervlak weggenomen worden tijdens de Stasis periode om hun fysieke vorm te bewaren. Hun huizen zullen hoogst waarschijnlijk vernietigd zijn in de onvermijdelijke ingrijpende veranderingen. Anderen zullen in Stasis vertoeven waar ze verblijven op het ogenblik dat het begint. Anderen zullen verplaatst worden naar de centrums voor specifieke training. Allen zullen vernieuwd en getransformeerd worden om zich te kunnen aanpassen aan de hogere trillingsfrequenties die ze zullen ontmoeten. De Aarde moet een hogere trillingsfrequentie aannemen om veel van de toxiciteit en negativiteit die de mens haar opgelegd heeft te verwijderen. Tijdens de veranderingen van haar vorm en polariteit zullen vele van de huidige eigenschappen verdwijnen of veranderen.

 

De galactische werkers zullen de transformatie naar een leefbare planeet beginnen tijdens Stasis. De terugkerende inwoners zullen een nieuwe groene ruimte zien met overblijfselen van haar vroegere cultuur

nog in plaats. Datgene dat kan gered worden zal het zijn. Leven zal herbeginnen in een vorm die herkenbaar is maar noodgedwongen gewijzigd. Het meest opmerkelijke verschil zal liggen in de verwijdering van degenen die nu aan de macht zijn en die de planeet gemanipuleerd hebben voor hun eigen zelfzuchtige doeleinden. De terugkerende inwoners zullen zich de systemen herinneren en de processen waaronder ze gewerkt hebben, maar zullen vinden dat er niemand meer is om hen te verplichten om een vooropgesteld patroon te volgen.

 

Het zal de taak zijn van degenen die getraind zijn om hetgeen dat herinnerd wordt te transformeren. Ik zal over al die problemen spreken. Ik zal de vernieuwing overzien van wat nu bestaat en de verwijdering van hetgeen niet verder zal functioneren. Ik plan niet om zogezegd het blad volledig schoon te vegen, en van nul te herbeginnen. Ik heb vertrouwen in het intellect van degenen die terugkomen om bekwaam te zijn om te onderzoeken wat ze zich herinneren of geprogrammeerd waren om te doen, met een nieuw perspectief gebaseerd op een bewustzijn van de waarheid van Christ Michael Aton's visie voor Zijn planeet.

 

We hebben vroeger gesproken over de noodzaak om zo efficiënt mogelijk door deze fase te bewegen. De mens moet leren, maar hij mag niet overbelast worden. Gekende patronen en voldoende comfortabele omstandigheden zullen zijn aanvaarding van de veranderingen stimuleren en zijn begeerte aansporen om hetgeen hij zich herinnert aan te passen aan het nieuwe.

 

Eens dat de mens de redenen voor de veranderingen zal beginnen te begrijpen, kan er begonnen worden om hem te vormen in het type van persoon die kan groeien naar de era van licht en leven die het ultieme doel is. De punten die ik aanstipte zullen de basis elementen zijn om zijn gevoel van bestaan te definiëren. Nieuwe godsdienstige houdingen zullen zijn spirituele bewustzijn versterken. Nieuwe deelname in de gemeenschap zal zijn gevoel van samenwerking en behoefte voor controle vorm geven. Nieuw inzicht in zijn omstandigheden en zijn rol in een gemeenschap zal zijn benadering beïnvloeden betreffende geld en economische behoeften.

 

De godsdienst zal gekend worden voor de politieke manipulatie die ze geworden is. De spirituele waarheden, gemeenschappelijk aan alle uitdrukkingen van geloof zijn vervormd geworden en gebruikt om de gelovigen te controleren. Het huidige hiërarchische systeem heeft eerder bijgedragen tot een gevoel van ondergeschiktheid dan van een soevereine individualiteit.

 

Deze benaderingen zullen getoond worden in conflict te staan met het universele evenwicht en de harmonie. De godsdienstige patriarchen van de huidige oorlogvoerende geloofssystemen zullen terugkeren als profeten voor een nieuw begrip van spiritualiteit. De mens zal een nieuwe weg getoond worden. Dit zal voortdurend versterkt worden door een nieuw bewustzijn van de daadwerkelijkheid van de verbinding van de mens met zijn God Christ Michael Aton.

 

Regeringen zullen gewijzigd worden zodat ze de wensen van de gemeenschap vertegenwoordigen. Verkozen vertegenwoordigers zullen dit zijn om de gemeenschappelijk wil van de stemgerechtigden uit te drukken. Dit eenvoudige systeem van republikeinse regering is vervormd geworden om een democratische wet te weerspiegelen van de grootste machthebbers. De verkorenen regeren nu hun verkiezers zoals hen opgelegd is door degenen die de controle afgekocht hebben. Het nieuwe gevoel van gelijkheid en gemeenschappelijkheid zal helpen om de leiding die de lichtwerkers verschaffen uit te leggen.

 

Het gemeenschapsgevoel van de mens zal zijn conditionering ontwrichten om meer te hebben dan anderen. Degenen die deze gedragslijnen nu opleggen zullen niet meer bepalen wat gunstig is voor hun eigen zelfinteresse. Geld zal niet meer door een banksysteem vloeien die profijt maakt voor de bankiers ten koste van degenen die ze verondersteld zijn van te dienen. De winstbehoefte zal aanzien worden als onverenigbaar met een juister systeem van uitwisseling van diensten. Dit soort van herdenken zal ook gestuurd worden door de lichtwerkers die in de economische en financiële sectoren actief zijn. In het begin zal de mens nog moeten opereren door een systeem, maar het zal functioneren als een getransformeerd overblijfsel van vroegere tijden.

 

Ik wil de baby niet met het badwater weggooien, zoals men zegt. Het bestaan waarmee de mens na stasis zal geconfronteerd worden zal nog steeds uitdagend zijn zelfs met de nieuwe perceptie van zijn plaats in het universum van Christ Michael Aton. Hij is nog steeds een mede-schepper op Aarde, en zijn rol is nog steeds om voor zichzelf een plaats te creëren. Hij zal toegang hebben tot meer informatie, maar zal vele nieuwe uitdagingen ontmoeten die hij zelf moet oplossen.

 

Mijn werk zal eruit bestaan om hem in een nieuwe richting te leiden. Uw werk als lichtwerkers zal zijn om anderen te tonen hoe dit te doen. U hebt de mogelijkheid om naar informatie te vragen; u hebt ook de opdracht om anderen te leren hoe hetgeen u weet te gebruiken in overeenkomst met de waarheid van uw bestaan. Dit is de taak die u gekozen hebt te doen omdat u de beloning kent die van uw inspanningen zal komen.

 

Esu, Planetaire Prins van de Aarde en gids voor de veranderingen die komen.

© Auteursrecht voor AbundantHope.net alle rechten voorbehouden.
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2020 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Jess
Latest Headlines
Nederlands: ESU VERKLAART WAT ER KOMT
Nederlands: ESU SPREEKT OVER VELE ONDERWERPEN
Nederlands: Esu , Aton , Siraya , en Schepper Bron spreken van onvermijdelijke veranderingen.
Nederlands: ESU GEEFT DE WAARSCHUWING VOORBEREID TE ZIJN
Nederlands: Christ Michael Aton reageert op Realiteit en Creatie
Nederlands: Esu heeft een agenda.
Nederlands: ATON ZEGT WEES GEREED
Nederlands: Monjoronson spreekt over zijn Post Stasis Missie.
Nederlands: Esu spreekt publiekelijk over de Komende Veranderingen.
Nederlands: Esu spreekt voor Christ Michael Aton
Nederlands: Christ Michael zegt, Gordijn Open!
Nederlands: KORTE UPDATE VAN CHRIST MICHAEL.
Nederlands: Esu’s opmerkingen over Stasis.
Nederlands: Siraya bespreekt de onvermijdelijke Aard veranderingen.
Nederlands: Christ Michael Aton spreekt specifiek tot de VS.
Nederlands: Aton spreekt over waar op te letten.
Nederlands: Christ Michael Aton zegt dat Het gestart is.
Nederlands: Papa bron spreekt over sluiting en verandering.
Nederlands: Esu spreekt over Leven in Waarheid.
Nederlands: Esu's Paas Update