categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Jess Last Updated: Jan 14, 2020 - 12:07:47 PM


Esu on the Magnetic Pole Reversal
By Esu thru Jess translated by Christ
Mar 22, 2009 - 3:56:00 PM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

Jess 22-3-09

 

Esu, ik vraag vandaag voor verduidelijking en begeleiding.

Wat gebeurt er met de Aarde en met stasis?

Wat kunnen wij waarschijnlijk verwachten, en wat zouden wij moeten doen ter voorbereidingen? Spreek over hoe het besluit werd genomen om voorrang te geven aan de behoeften van de Aarde.

Spreek over gebeurtenissen die het meest waarschijnlijk zullen voorkomen, inbegrepen vóór en tijdens stasis.

Ik dank u voor het communiceren met mij.

 

Laten we spreken over wat moet komen.

De Aarde wordt onregelmatig in zijn omwenteling.

De as positie beweegt zich constant, die een wat u bubbel noemt  veroorzaakt in zijn omwenteling.

Hemellichamen verschijnen in andere plaatsen dan waar zij moeten zijn, en hun posities is verplaatst door de positie van de schuine stand van de Aarde met betrekking tot hen.

Het meer ernstige probleem, in uw termen, is de behoefte om de richting van de omwenteling van de Aarde om te keren.

Dit is noodzakelijke voor de her-rotatie van de bovenkant, om het zo te zeggen, en de Aarde rotatie in een verse en stabiele hoek te houden.

Deze actie is geen unieke gebeurtenis in termen van planetaire bewegingen; het gebeurt met alle planeten als zij het eind van één cyclus bereiken en met een andere moeten beginnen.

Deze actie werd altijd gepland om tijdens de periode te gebeuren die u stasis noemt.

Die actie op zichzelf was de anomalie.

Planeten keren normaal hun richting om op een natuurlijke wijze om te beginnen met het proces van zichzelf te herstructureren zonder hulp of extra overweging over de levensvormen die daar op dat ogenblik bestaan.

 

De mensen op de  wereld hebben een besef van de behoefte aan verandering ontwikkeld, hoewel de meesten niet begrijpen wat dat letterlijk met zich meebrengt.

Het besef heeft een genomen besluit veroorzaakt om de inwoners bij te staan om het proces te ondernemen om naar een nieuwe fase van bestaan te verschuiven.

Dit was niet enkel het besluit van Christ Michael Aton.

Dit was het besluit van een raad die zij vertegenwoordigt die universums creëren als een uitdrukking van de bedoeling van de Schepper Bron.

De opbouw van alle lokale universa zoals Nebadon wordt overzien door de wezens die de elementen ontwerpen die een universum mogelijk maken.

Bij het creëren van Nebadon, handelde Christ Michael overeenkomstig hun begeleiding, hoewel hij het idee voor de unieke structuur in werking stelde dat zijn universum vergde.

Zijn idee zoals goedgekeurd als een uitbreiding van de Schepper Bron, en zijn plannen werden gecoördineerd door hen die universum mogelijk maken.

 

Om de creatie van Nebadon in meer context te zetten, brachten de voormannen in het Centrale Ras in Havona dat de creatie manifesteerde van het zevende super universum van Orvonton als een vertegenwoordiging van de drie persoonsd  Drievuldigheid, het proces in beweging dat Christ Michael Aton toestond om de kwesties van keus en medecreatie te onderzoeken die de aard van Nebadon kenmerken. 

De universum bouwers vormden dit concept in een fysieke vorm die het concept zou opnemen.

De Aarde werd ontwikkeld als een zaadplaneet binnen de periferie van de georganiseerde systemen en de energiebronnen.

Het was bedoeld om een speciaal laboratorium te zijn voor proeven en experimenten die aan de rest van de structuur van Nebadon ten goede zouden komen. 

De Aarde was niet als eerste gecreëerd, maar het ontwikkelde zich later aangezien de behoefte aan complexere proefneming duidelijk werd.

 

De Aarde werd overgenomen en werd dan in quarantaine gezet.

De directe voeding, die de groepering met universele waarheid brengt, werd tegengehouden om deze nieuwe kwesties van verwerping toe te staan om zichzelf uit te werken.

Deze ideeën waren tegengesteld aan de meest directe vooruitgang die de Aarde normaal zou nemen.

Met dat bedoel ik, de Aarde moest haar natuurlijke tendensen compromitteren om haar ideeën aan te passen aan die, die van voorbij haar systeem werden opgelegd.

De Aarde was tot in een opmerkelijke mate flexibel, maar de sterkte van de weerstand tegen het concept van Christ Michael putte haar middelen uit en bracht haar in de toestand van wat zij vandaag is.

Net als een fysieke persoon zou zijn in uw ervaring, is zij onwillig om door te gaan met zich aan te passen voor de uitwendige elementen en zoekt om hen af te werpen op de enige manier die zij natuurlijk kan. 

Dit proces is gevolgd en bijgestaan gedurende verscheidene jaren, altijd proberend aan de behoeften van de inwoners aan te passen op het zelfde moment dat de meest essentiële behoeften van de Aarde gericht werden.

De middelen van Aarde zijn opgebruikt, op dit moment, en een verandering is verplicht om de planeet te blijven bewaren.

Deze grens was gekend en is in overweging geweest in al de opeenvolging van uiterste termijnen en vertragingen die zijn beslist.

Het laatste besluit was om zich niet langer te mengen in de vooruitgang van de Aarde en haar toe te staan om de traditionele weg voor verandering te kiezen door de magnetische polariteit om te keren die door de interactie van de zon met de omwenteling van de Aarde wordt veroorzaakt.

 

Deze omkering wordt typisch veroorzaakt door van de snelheid van de omwenteling te vertragen, die de richting van de polariteit toelaat om in een andere richting te worden getrokken.

Het stoppen van de omwenteling leidt tot een pauze in de duidelijke beweging van de zon.

De Aarde is een soort bal, en bij het stoppen van het draaien terwijl ze rond de zon cirkelt zal één deel donker zijn en één deel in het licht, tot ze opnieuw begint te roteren.

Dit hervatten van het spinnen in een omgekeerde richting zal de magnetische oriëntatie van de Aarde met de zon omkeren. 

De geografische noordenpool van de as van de Aarde zal blijven zoals het is, maar de richting van de magnetische stroom zal naar de zuidenpool stromen.

 

Deze verschuiving en magnetische omkering waren altijd gepland om tijdens de periode te gebeuren die u stasis noemt.

Dit maakt deel uit van de hulp die wij u geven om de Aarde toe te staan om haar overgang grotendeels met haar inwoners intact, te maken.

Deze hulp zal het stadium opzetten voor de transformaties, beschreven in andere channelings.

Het zal het speelgebied ontruimen om u toe te staan om gemeenschappen op te bouwen die duurzaam zijn, met middelen die meer compatibel zijn met een directere geestelijke verbinding naar het universum waarvan u deel uitmaakt.  

De vrees van de Aarde voor toegang en contact met galactische krachten zal vervangen worden met geverifieerd besef en een zekerheid van voordelige hulp.

De planeet zal een meer duurzaam niveau van inwoners huisvesten.

Er is echter geen weg om het feit te negeren, dat de vernieuwde Aardse middelen in de toekomst door de overmaat van eisen zou worden gespannen, zoals die op dit ogenblik op haar worden geplaatst.

Zij die hun doel hebben gediend door hier te incarneren, zullen weggaan.

Zij die gekozen hebben om op te stijgen met de planeet, zullen blijven om te helpen met het proces.

 

De tijd van stasis is hier, het is veilig om het te zeggen.

Zijn begin zal bepaald zijn door het programma van de Aarde in haar overgang.

Wanneer de zon ophoudt met bewegen, zal het tijd zijn om voorbereidingen te treffen om stasis die in beweging wordt gebracht.

Christ Michael Aton wil zijn begin vertragen tot de inwoners van de Aarde fysiek bewijsmateriaal zien dat voorbij het werkingsgebied van de mens is om te combineren.

Slechts dan zullen zij overtuigd zijn en zullen zij open staan voor begeleiding en voor nieuwe interpretaties.

Geen andere methode heeft gewerkt tot dit punt.

De uiterste termijn die op de eerste dag van dit jaar werdt gegeven was de bevestiging dat de universum bouwers vertelde om de Aarde te laten gaan op haar eigen manier.

 

Sananda Esu Immanual

<font style="BACKGROUND-COLOR: #fffffe" face=Arial color=#0f0f0f size=2

All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2020 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Jess
Latest Headlines
Nederlands: ESU VERKLAART WAT ER KOMT
Nederlands: ESU SPREEKT OVER VELE ONDERWERPEN
Nederlands: Esu , Aton , Siraya , en Schepper Bron spreken van onvermijdelijke veranderingen.
Nederlands: ESU GEEFT DE WAARSCHUWING VOORBEREID TE ZIJN
Nederlands: Christ Michael Aton reageert op Realiteit en Creatie
Nederlands: Esu heeft een agenda.
Nederlands: ATON ZEGT WEES GEREED
Nederlands: Monjoronson spreekt over zijn Post Stasis Missie.
Nederlands: Esu spreekt publiekelijk over de Komende Veranderingen.
Nederlands: Esu spreekt voor Christ Michael Aton
Nederlands: Christ Michael zegt, Gordijn Open!
Nederlands: KORTE UPDATE VAN CHRIST MICHAEL.
Nederlands: Esu’s opmerkingen over Stasis.
Nederlands: Siraya bespreekt de onvermijdelijke Aard veranderingen.
Nederlands: Christ Michael Aton spreekt specifiek tot de VS.
Nederlands: Aton spreekt over waar op te letten.
Nederlands: Christ Michael Aton zegt dat Het gestart is.
Nederlands: Papa bron spreekt over sluiting en verandering.
Nederlands: Esu spreekt over Leven in Waarheid.
Nederlands: Esu's Paas Update