categoryMenu_new
 
  Home
  EXTRAORDINARY AH Teaching from Spiritual Hierarchy
  AbundantHope
  NEW READERS! Read Here First
  Supporting AH
  Leadership of AbundantHope
  Announcements
  Regional AH Sites
  Other Sites with AH material
  Contact Us
  Becoming A Messiah
  OUR PUBLIC FORUM IS OPEN TOO ALL
  Mission Ideas
  System Busting
  Cleric Letter/English
  Translations of Cleric Letter
  AH Member Writings
  Candace
  Ron
  Rosie
  Jess
  Brian's Poetry
  James
  Giuseppe
  Esteban
  Telepathic Messages
  Candace
  Jess Anthony
  Vince
  Leonette
  John
  Adam
  Bela
  Joyce
  Hazel
  Kibo
  Peter
  Rosie
  Johan
  Lucia
  Lucia G
  Rubens
  Shellee-Kim
  Ben
  Dorothea
  Solon
  Others
  Targeted Messages
  Hano
  Light Flower
  Changing The Face Of Religion
  - Phoenix Journals - PDF in German
  Candace on Religion
  Other Spiritual Pieces
  Spiritual Nuggets by the Masters
  Phoenix Journals
  Phoenix Journals - PDF
  Telepathic Messages PDF books
  Selections from the Urantia Book
  Illustrations For The Urantia Book
  CMGSN Pieces
  THE WAVE
  Environment/Science
  David Crayford and the ITC
  Health and Nutrition
  Podcasts, Radio Shows, Video by AH
  Political Information
  True US History
  Human/Animal Rights
  The Miracle That Is Me
  Education
  Resources
  911 Material
  Books - eBooks
  government email/phone #'s
  Self Reliance
  Video
  Websites
  Alternative News Sources
  Art and Music
  Foreign Sites
  Health and Healing
  Human/Animal Rights
  Scientific
  Spiritual
  Vegan Recipes
  Translated Material
  Dutch
  Gekanaliseerde berichten Jess
  Gekanaliseerde berichten Candace
  Gekanaliseerde berichten Anderen
  Artikelen/berichten
  French
  Canal Jess
  Par Candace
  Other Channels
  Articles
  German
  Telepathische Nachrichten (Candace)
  Telepathische Nachrichten (Jess)
  Telepathische Nachrichten (div.)
  AH Mitgliederbeiträge (Candace)
  AH Mitgliederbeiträge (Jess)
  Spirituelle Schätze
  Italian
  Translations - Candace
  Translations - Jess
  Translations - Others
  Portuguese
  by Candace
  By Jess
  By Others
  Spanish
  Anfitriones Divinos
  Bitácoras Fénix
  Creadores-de-Alas (WingMakers/Lyricus)
  Escritos de Candace
  Escritos de Otros
  Monjoronsón
  Telemensajes de Candace
  Telemensajes de Jess Anthony
  Telemensajes de Otros
  Chinese
  By Candace
  By Jess
  By Others
  Korean Translations
  Hungarian Translations
  Swedish Translations

Search
[an error occurred while processing this directive]
Translated Material : Dutch : Gekanaliseerde berichten Jess Last Updated: Jan 14, 2020 - 12:07:47 PM


Esu spreekt over de Veranderingen op Aarde en de Verantwoordelijkheden van de Mens.
By Jess Anthony
Jan 28, 2010 - 1:52:24 AM

Email this article
 Printer friendly page Share/Bookmark

 

  

 

From AbundantHope.net

By Jess Anthony
Esu Speaks on Earth Changes and Man's Responsibilities
By Jess Anthony
Jan 24, 2010 - 3:38:42 PM

 

 

Esu spreekt over de Veranderingen op Aarde en de Verantwoordelijkheden van de Mens.

 

 

1-20-10

Esu, ik geloof dat het tijd is om te vragen om meer commentaar. 

Er gebeurt veel dat het laat schijnen op een afsluiting van aspecten van de financiële en politieke modderpoel waar de wereld in vast zit.

Ik vraag commentaar daarover, alsook over de fysieke conditie van de Aarde en wat wij kunnen verwachten.

Spreek over Jupiter als u wil, en projecteer wat daar kan gebeuren.

Spreek over hoe wij, die wat perspectief hebben, beter kunnen inwerken op de maatschappij.

Begeleid ons in de voorbereidingen voor wat zeker komen zal.

Jess, het is opnieuw tijd om te spreken.

Er gebeurt veel.

Er is veel gebeurd met de Aarde sinds ons laatste gesprek.

De fysieke structuur van de planeet beweegt zich in een nieuwe configuratie, en een verhoging van onverwachte activiteit is het resultaat.

Over het algemeen is dit het resultaat van natuurlijke oorzaken.

De aardkorst beweging van de continentale platen die de aardbevingen veroorzaken wordt teweeggebracht door zowel inwendige als uitwendige krachten.

De instabiliteit van de kern is een weerspiegeling van de verminderende invloed van de verzwakkende magnetosfeer en een zijwaartse verplaatsing van de historisch magnetische assen.

De polen bewegen snel, en de natuurlijke Aardse uitlijning, waar de maatschappij zoveel van afhangt, is uit evenwicht.

 

Deze instabiliteit is gekoppeld aan verhoogde energie input komende uit de huidige positie van de Aarde binnen de fotongordel, evenals van de steeds sterkere blootstelling die de Aarde ervaart doordat Jupiter langzaam van achter de zon te voorschijn komt.

De hoeveelheid blootstelling aan deze nieuwe stralen wordt zorgvuldig gecontroleerd door galactische toezieners die de reactie van de Aarde op de extra energie meten.

Te snel en te veel zou rampzalig kunnen zijn in de vooruitgang van mensen's ascensie samen met de Aarde.

Het effect van teveel blootstelling zou meer verandering veroorzaken dan de mens kan assimileren.

De geografische omwenteling die voorkwam in Haïti was één voorbeeld van het type van de beweging van de Aarde die u kunt verwachten in grotere aantallen aangezien de input van fotonenergie stijgt.

Deze vorm van energie draagt extra informatie, gecodeerd binnen zijn frequentie.

De aarde en zijn elementen trillen op een verschillend niveau van structurele energie door de stijgende fotonenergie die het omringt. 

De foton energie wordt gedragen in wat u lichtgolven noemt.

De energie van Jupiter is een nieuwe bron die in spel komt doordat de planeet van achter de zon wordt gebracht.

Dit licht van Jupiter zal voor u schijnen alsof er een verre zon is die naast uw normale zon glanst.

Dit komt doordat de planeet nu de middelen heeft om eigen energiegolven te produceren.

De positie van Jupiter is zorgvuldig gecontroleerd sinds de ontsteking vorig jaar om een voorbarige blootstelling aan de Aarde te verhinderen. 

Door de wankele aard van de geofysische structuur van de Aarde was het nodig om de planeet achter de zon te houden, om de kracht van zijn versterkte stralen tegen te houden.

Dit manipuleren van de positie van de planeet is noodzakelijk geheim gehouden omdat het beslist werd dat de tijd niet rijp was om deze transformatie te tonen. 

De afleidingsactie nam de vorm aan van een hologram die geprojecteerd werd van een ruimteschip gepositioneerd op de plaats waar Jupiter normaal is.

De beelden die van de planeet worden genomen zijn, in feite beelden van de projectie van de planeet.

De echte bol was achter de zon gebracht om zijn energiekracht af te schermen. 

 

1-24-10

Ik wil meer op spreken over de aardbevingen.

Er zullen er waarschijnlijk verscheidene meer zijn van hoge graad. 

De meest verwachte ramp is die van de kustlijn van Californië, hoewel uw eigen New Madrid breuklijn ook onbetrouwbaar is.

Andere zullen waarschijnlijk plaatsvinden op plaatsen die al schokken ontvangen.

Dit omvat de Caraïben en de landen van de Pacific Rim. 

Dit is geen nieuws; zij die letten op aardbevings formaties hebben lang gezegd dat deze schokken gevaarlijk dichtbij zijn. 

Ik zeg dat hun gebeuren bijna waarschijnlijk is.

Haïti ervaart nogmaals gerommel, en Yellowstone is divergerend aan de situatie van Californië.

Er zal genoeg waarschuwing zijn om betere voorbereidingen te treffen dan in Haïti.

De wetenschappers wisten dat de platen bewogen en voorspelden de aardbevingsschade vrij vroeg.

Dit nieuws paste niet met het idee van uw overheid om de verwoeste provincie als afleiding te gebruiken om mensen te verhinderen om nieuws te horen van het financiële wangedrag dat openbaar zou kunnen worden.

Zoek tegenstellingen.

Gebruik de Internet informatie om de heersende media stroming te mijden, en baseer u op de daar geposte details.

Wees nochtans zorgvuldig met wat u aanvaard.

Controleer altijd om te zien of het rapport geldig is.

Wij kunnen u dit gemakkelijk zeggen, als u het ons vraagt.

Eveneens moet politieke opschudding worden verwacht.

De financiële chaos is zo wijdverspreid dat geen enkele oplossing achter een crash en een nieuw begin het „kan oplossen".

Er zijn geen middelen te ontwortelen die zo goed verschanst zijn in het financieel netwerk. 

De afhankelijkheid van de Amerikaanse dollar wordt verworpen.

De globale schuld is astronomisch en er is niet genoeg geld beschikbaar om het te betalen.

Het drukken van triljoenen meer zal het systeem niet redden dat geen harde munt reserve heeft om zijn wettelijke inschrijving te steunen.

Het werk van het Bureau van de Internationale Schatkist Controle (OITC) helpt om sommige van deze financiële log opstoppingen op te breken, maar zijn verplicht gesteld systeem van verrichtingen verleent de organisatie niet veel steun in het breken van het operationele systeem dat zijn problemen in de eerste plaats veroorzaakte.

Het moet met andere overheden in wisselwerking staan die een gedeelte van zijn stortingen als een andere soevereine staat controleren. 

De wettelijke protocollen moeten worden waargenomen op het deel van OITC zelfs in situaties waar de andere overheid dit niet heeft gedaan.

De focus van het publiek op regeling betalingen en pakketten met toegang tot rekeningen is een afleiding.

Er is geen geld meer op de oorspronkelijke rekeningen om om het even welke zogenaamde leningen terug te betalen.

De wettelijke administratie, gebruikt om deze financiële overeenkomsten te vestigen, verwijderde verder elke eis die de donors op hun geld zouden hebben op om het even welke toekomstige datum.

De eisers gaven de vertegenwoordigers hun geld en tekenden om het even welk recht erop af.

Geen enkel van de wettelijke overeenkomsten die nog bestaan wijzen op om het even welke verplichting voor het programma om ook maar iets van het geld terug te betalen.

De rekeningen zijn sinds al lang geplunderd op de bevelen van zij die hun bestaan proberen te handhaven zoals het nu is.

Het zou praktischer zijn voor de ontvangers om hun administratie beter te onderzoeken en hun aandacht te richten op het verwijderen van het systeem dat hen heeft bedrogen. 

 

De naïviteit van het grote publiek is doelbewust gestructureerd om om het even welk significant onderzoek te verhinderen.

De samenzwering theoretici zijn correct in het stellen dat de slechte volksgezondheid en voeding, de onpeilbare openbaar onderwijs normen, het dwaas godsdienstige onderwijs, en afleidende media dekking allen zijn gecreëerd om het niveau van onderscheidingsvermogen en intellectuele interesse als geheel te verminderen bij het grote publiek.

Al deze stromen van maatschappelijk welzijn zijn gemanipuleerd om een globale groep van Aard bewoners te produceren die noch bezwaar kan hebben noch zich bewust zijn dat er een probleem is.

De afleiding die vóór hen wordt geplaatst houdt hen blind en dwaas.

Christ Michael Aton heeft zich altijd de Aarde voorgesteld als testplaats en een experimenteel laboratorium, om zo te zeggen, om zielen toe te staan om complexe kwesties te onderzoeken die de ontwikkeling van creatie bepalen.

Deze klas is gevraagd om te leren van negatieve voorbeelden en scheiding van de Universele waarheid voor vele duizenden jaren. 

Experimentele instructie was het enige middel dat de meeste zielen kon handhaven in de vooruitgang in groei en ascensie waarvan Christ Michael heeft verondersteld dat zij zouden kunnen doen voor hem.

Elke ziel is een uitbreiding van Christ Michael en ieder wordt gecreëerd met de behoefte om opnieuw aan te sluiten op één of andere manier.

Sinds de Aarde een gevangenisplaneet is voor veel van de meest weerstand biedende creaties van dit Universum, konden de meest beschermde vormzielen veronderstellen in het hier komen later, één zou zijn van algemene vergeetachtigheid van de omvang van de acties van de rebellen. 

Vroegere incarnaties waren grotendeels onbesmet door de verwarring gebracht door latere incarnaties van zij die het meest tegen de visie van Christ Michael waren. 

De aankomst van deze groep zielen op de wereld bepaalde om controle te nemen over in oppositie gevergde inwoners, geïncarneerd in lagere dimensies van vergeetachtigheid. 

De vonk van Christ Michael bleef klaar om te worden herkend, maar directe begeleiding werd overgegeven aan uitwendige suggestie en willekeurige intuïtie.

Deze staat van het zijn heeft geleidelijk aan op hogere niveaus geestelijk bewustzijn gewekt, en op dit ogenblik heeft een groep inwoners hun direct contact met Christ Michael en zijn hogere dimensionale creaties opnieuw gevestigd. 

Deze groep werkt op diverse manieren om de inwoners te laten terugkomen tot het Aardse besef van een vollediger visie van zijn ware plaats en rol in zijn Universum.

Dit ontwaken, komt voor in het midden van een enorme veldslag om dit gebeuren te verhinderen.

Zij die vechten erkennen de futiliteit van wat zij tegen Christ Michael blijven doen, maar zij zijn zo geconditioneerd aan dit gedrag dat zij het niet kunnen tegenhouden.

Zij die gewekt zijn, ervaren deze slag voller dan die anderen die blind blijven voor wat gebeurt.

De niveaus van frustratie en ontgoocheling zijn nooit hoger geweest.

 

De mens ervaart dit pijnlijke ontwaken omdat dat dit de rol is die hij op dit ogenblik heeft opgenomen.

Emotionele pijn en fysiek ongemak zijn nog altijd deel van de ervaringsletsels die bezig zijn.

Het onderwijs dat ik nu geef is om controle te nemen over deze situaties en om manieren te vinden om deze kwesties op te lossen in uw eigen leven. 

Vrees en onzekerheden zijn geheugen overblijfsels van vroegere ervaringen.

Zij bepalen niet wat u nu doet als individuen.

Slechts u kiest wat u zult doen.

Onderzoek uw geheugen kalm, en voorzie nieuwe manieren om deze situaties te ontmoeten.

Gebruik uw eigen capaciteiten om een weg in kaart te brengen naar een nieuw niveau van balans en tevredenheid.

Deze persoonlijke groei zou nu moeten gebeuren terwijl de Aarde haar belichaming ontspant.

U zou geestelijk moeten groeien terwijl uw omgeving verandert.

Vele dingen rond u zijn uitbreidingen van uw persoonlijkheid, en zij zullen met u verbonden blijven als u hen echt nodig hebt.

Onderzoek wat dit is, en voel u vrij om te laten gaan wat dat niet is.

De tijd komt wanneer de Aardse verandering moet blijven stijgen en wezenlijk meer galactische energie zal vragen dan dat de mens momenteel kan assimileren.

De staat waarvan gesproken als Stasis, zal voorkomen, om het bestaan van de mensen te pauzeren op één energieniveau, terwijl zijn omgeving de veranderingen aanbrengt die nodig zijn om het anders te maken.

Dit is geen stilstand in de betekenis dat de mens slaapt; dit is het onderbreken van zijn energiebeweging op één punt terwijl de energie die hem omringt versnelt.

Er is geen besef van tijd of fysieke verandering omdat de mens niet in interactie gaat met de frequentie van wat gebeurt op de Aarde. 

Het is als energie cirkels die zich rond elkaar bewegen bij verschillende snelheden maar die niet verbonden zijn. 

Wanneer de omgeving veilig is voor de mens om het op elkaar inwerken te hervatten, zal hij geen gevoel van onderbreking hebben.

Alhoewel,  het fysieke bewijsmateriaal zal er zijn en zal een absorptie vragen,  en de mens zal dit met zijn eigen gevoel van geen verloren tijd moeten in overeenstemming brengen.

Dit zal het punt zijn waar onderwijs en een nieuw begrip beginnen.

Ik denk dat dit volstaat voor vandaag. 

Kijk naar de hemel voor tekens dat de Aarde klaar is om met haar volgende fase te beginnen. 

Haar omgeving moet ook veranderen om haar lichaam te vernieuwen.

Esu

 

 

 

 © Auteursrecht door AbundantHope.net alle rechten voorbehouden.

 
All writings by members of AbundantHope are copyrighted by
©2005-2020 AbundantHope - All rights reserved

Detailed explanation of AbundantHope's Copyrights are found here


Top of Page

Gekanaliseerde berichten Jess
Latest Headlines
Nederlands: ESU VERKLAART WAT ER KOMT
Nederlands: ESU SPREEKT OVER VELE ONDERWERPEN
Nederlands: Esu , Aton , Siraya , en Schepper Bron spreken van onvermijdelijke veranderingen.
Nederlands: ESU GEEFT DE WAARSCHUWING VOORBEREID TE ZIJN
Nederlands: Christ Michael Aton reageert op Realiteit en Creatie
Nederlands: Esu heeft een agenda.
Nederlands: ATON ZEGT WEES GEREED
Nederlands: Monjoronson spreekt over zijn Post Stasis Missie.
Nederlands: Esu spreekt publiekelijk over de Komende Veranderingen.
Nederlands: Esu spreekt voor Christ Michael Aton
Nederlands: Christ Michael zegt, Gordijn Open!
Nederlands: KORTE UPDATE VAN CHRIST MICHAEL.
Nederlands: Esu’s opmerkingen over Stasis.
Nederlands: Siraya bespreekt de onvermijdelijke Aard veranderingen.
Nederlands: Christ Michael Aton spreekt specifiek tot de VS.
Nederlands: Aton spreekt over waar op te letten.
Nederlands: Christ Michael Aton zegt dat Het gestart is.
Nederlands: Papa bron spreekt over sluiting en verandering.
Nederlands: Esu spreekt over Leven in Waarheid.
Nederlands: Esu's Paas Update